BAZİK ORTAMDA PİRİNÇ KOROZYONUNA BORAKSIN İNHİBİTÖR ETKİSİ

Yazarlar

  • Gülden ASAN Hitit University, Vocational School of Technical Sciences, Çorum

DOI:

https://doi.org/10.38063/ejons.559

Anahtar Kelimeler:

Korozyon, Pirinç, Boraks, İnhibitör, Tafel Polarizasyon Yöntemi

Özet

Pirinç; bir bakır çinko alaşımıdır ve kullanım alanına göre bakır, çinko oranı ayarlanır, istendiğinde kurşun, alüminyum gibi farklı elementlerde ilave edilerek özellikleri güçlendirilebilir. Üstün metalik özellikleri ile pirincin endüstride kullanım alanı giderek artmaktadır. Bor ise Türkiye için önemli bir kaynak olup Dünyada en yüksek rezerve sahip ülkedir. Borun kullanım alanlarının çeşitlendirilerek milli gelire katkı sağlanması ülke menfaatlerimiz açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle boraksın alüminyum, bakır ve çelik metallerine paslanma etkisi önceki çalışmalarımızda incelendi. Bu çalışmada pirinç metaline boraksın korozif etkisi araştırılarak, bazik ortamda pirinç korozyonuna boraksın inhibitör etkisi gözlemlendi. Bu amaçla dört farklı boraks derişimin de Tafel Polarizasyon eğrileri alınarak korozyon hızı tespit edildi. Bu sonuçlar ışığında boraksın pirinç üzerinde ciddi bir korozif etkisinin olmadığı görüldü. Buda çeşitli alanlarda kullanılan boraksın güvenle kullanılabileceği sonucunu gösterdi. Çalışma da korozyon hızı 0,002 mm/yıl değeri 0,0125 M boraks çözeltisinde elde edilirken, korozyon hızı 0,022 mm/yıl değeri de 0,100 M boraks çözeltisinde tespit edildi. Bu değerlerden ve literatürde ki bor bileşiklerinin inhibitör olarak kullanımından hareketle pirincin bazik ortamda ki korozyondan korunmasında boraksın kullanılabileceği düşünüldü. 0,100 M NaOH ortamında pirincin korozyon hızı ölçüldü ve 1000 ppm boraks varlığında farklı bekletme sürelerinde korozyon parametreleri tespit edildi. 1000 ppm Boraks varlığında inhibitör etkisinin %98,6’ya kadar yükseldiği gözlemlendi. Boraks toksik etkisi olmayan ve ülkemizde bol miktarda bulunan kaynaklarımızdandır. Bu çalışma boraksın pirincin bazik ortamda korozyondan korunmasında inhibitör görevi üstlenebileceğini kanıtlamış oldu.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-20

Nasıl Atıf Yapılır

ASAN, G. (2022). BAZİK ORTAMDA PİRİNÇ KOROZYONUNA BORAKSIN İNHİBİTÖR ETKİSİ. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 6(21), 97–106. https://doi.org/10.38063/ejons.559