2005, 2013 VE 2018 YILLARINDA DEĞİŞTİRİLEN FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI KONU ALANI, ÜNİTE, KAZANIM VE DERS SAATLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Authors

  • Erkan Çelik Çaybaşı Yeniköy İmam Hatip Ortaokulu
  • Mustafa Yılmazlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8198847

Keywords:

: 2005 Fen Öğretim Programı, 2013 Fen Öğretim Programı

Abstract

The aim of this researh is to analyse comparatively on the basis of levels of science teaching programmes which has been changed in the years of 2005, 2013 and 2018 In the researh, content analysis has been carried out in detail via document examination. It has been analysed with the help of content fields, unite titles, number of functions and class times which are the basics of three science programmes which was examined. At the end of the research, it has been found out that there has been changes in the line and number of unites and content fields, names of the unites and functions of unites and times of the classes. We can consider that these changes have been done for the level of students’ cognition and practicing the programme. Moreover, it has been found out that the rate of functions which was determined is effective. Also, the rate of Physics topics functions  are more than than  the rates of  Chemistry and Biology topics functions. According to these results, teaching programmes should be analysed considering to levels and needs of students, thoughts and suggestions of teachers. Class times and number of functions belong to Physics, Chemistry and Biology which are the fields of Science are to be analysed with quantitive research is very important.

References

Bakaç, E. (2019). 2005 Fen ve teknoloji dersi öğretim programı, 2013 ve 2018 fen bilimleri dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Journal of Human Sciences, 16(3), 857-870.

Balbağ, M. Z., Leblebicier, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., & Erkan, Ö. (2016). Türkiye’de fen

eğitimi ve öğretimi sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (3).12-23.

Carey, S. (2000). Science education as conceptual change. Journal of Applied Developmental Psychology, 21 (1), 13-19.

Fen Bilimleri Dersi (3-8. Sınıflar) Öğretim Programı Tanıtımı (2013).

Hamurcu, H., Günay, Y., & Çetin, O. (2001). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde deney yapma

etkinliği, lâboratuvar kullanımıve güvenirliğine yönelik öğrenci tutumları. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

İşman, A. ve Eskicumalı, A. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. (5. basım). Ankara: Sempati Yayınları.

Karaman, P. ve Karaman, A. (2016). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yenilenen Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1).

Karatay, R., Timur, S. ve Timur, B. (2013). 2005 ve 2013 yılı Fen Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15).

Keskinkılıç, Y. G. (2017). 2005 Fen ve Teknoloji ve 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı Madde ve Değişim Öğrenme Alanı Kazanımlarının Karşılaştırmalı Analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 596-613.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınevi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) Fen Bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://ttkb.meb.gov.tr

Norris, S. P. & Phillips, L. M. (2003). How literacy in its fundamental sense is central to scientific literacy. Science Education, 87, 224–240.

Seren, S. ve Veli, E. (2018). 2005 Yılı İtibariyle Değişen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarında Stem Eğitimine Yer Verilme Düzeylerinin Karşılaştırılması. Journal Of STEAM Education Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, 1(1).

Toma, R. B., & Villagrá, J. Á. M. (2019). Validation of the single-items spanish-school science attitude survey (s-ssas) for elementary education. PloS one, 14 (1), 1-18.

Turan, A. (2019). 2005 Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İle 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Öğrencilerin Araştırma Becerilerine Etkisinin Karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yücel, E. Ö. ve Özkan, M. (2013). 2013 Fen Bilimleri Programının 2005 Fen ve Teknoloji Programıyla Çevre Konuları Açısından Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,26(1), 237-265.

Published

2023-03-20

How to Cite

Çelik, E., & Yılmazlar, M. (2023). 2005, 2013 VE 2018 YILLARINDA DEĞİŞTİRİLEN FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI KONU ALANI, ÜNİTE, KAZANIM VE DERS SAATLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL, 7(1), 48–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.8198847