2005, 2013 VE 2018 YILLARINDA DEĞİŞTİRİLEN FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI KONU ALANI, ÜNİTE, KAZANIM VE DERS SAATLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yazarlar

  • Erkan Çelik Çaybaşı Yeniköy İmam Hatip Ortaokulu
  • Mustafa Yılmazlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8198847

Anahtar Kelimeler:

: 2005 Fen Öğretim Programı, 2013 Fen Öğretim Programı

Özet

Bu araştırmanın amacı 2005, 2013 ve 2018 yıllarında değiştirilen fen öğretim programlarının sınıflar bazında karşılıklı analizini yapmaktır. Araştırmada doküman incelemesi yaparak içerik analizi detaylı bir şekilde yapılmıştır. İncelenen üç fen öğretim programının temel öğeleri olan; konu alanları, ünite başlıkları, kazanım sayıları ve ders saatleri ele alınarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda ünite ve konu alanlarının sayı ve sırasında, ünitelerin isimlerinde ve ünitelerin kazanım ve ders saatlerinde değişiklik olduğu belirlenmiştir. Bu değişimlerin öğrencilerin bilişsen düzeyleri ve programların uygulanabilirliği için yapıldığını düşünebiliriz. Yine üniteler için belirlenen kazanım oranlarının etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca fizik konularının kazanım oranının kimya ve biyoloji konularının kazanım oranlarından fazla olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara göre: öğretim programları öğrenci seviye ve ihtiyaçlarına, öğretmen görüş ve önerilerine göre düzenlenmelidir. Fen bilimlerinin dalları olan fizik, kimya ve biyoloji branşlarına ayrılan ders saati ve kazanım sayısının nicel araştırmalar ile incelenmesi önem arz etmektedir.

Referanslar

Bakaç, E. (2019). 2005 Fen ve teknoloji dersi öğretim programı, 2013 ve 2018 fen bilimleri dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Journal of Human Sciences, 16(3), 857-870.

Balbağ, M. Z., Leblebicier, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., & Erkan, Ö. (2016). Türkiye’de fen

eğitimi ve öğretimi sorunları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (3).12-23.

Carey, S. (2000). Science education as conceptual change. Journal of Applied Developmental Psychology, 21 (1), 13-19.

Fen Bilimleri Dersi (3-8. Sınıflar) Öğretim Programı Tanıtımı (2013).

Hamurcu, H., Günay, Y., & Çetin, O. (2001). İlköğretim fen bilgisi öğretiminde deney yapma

etkinliği, lâboratuvar kullanımıve güvenirliğine yönelik öğrenci tutumları. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

İşman, A. ve Eskicumalı, A. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. (5. basım). Ankara: Sempati Yayınları.

Karaman, P. ve Karaman, A. (2016). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yenilenen Fen Bilimleri Öğretim Programına Yönelik Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1).

Karatay, R., Timur, S. ve Timur, B. (2013). 2005 ve 2013 yılı Fen Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15).

Keskinkılıç, Y. G. (2017). 2005 Fen ve Teknoloji ve 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı Madde ve Değişim Öğrenme Alanı Kazanımlarının Karşılaştırmalı Analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 596-613.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınevi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) Fen Bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). http://ttkb.meb.gov.tr

Norris, S. P. & Phillips, L. M. (2003). How literacy in its fundamental sense is central to scientific literacy. Science Education, 87, 224–240.

Seren, S. ve Veli, E. (2018). 2005 Yılı İtibariyle Değişen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programlarında Stem Eğitimine Yer Verilme Düzeylerinin Karşılaştırılması. Journal Of STEAM Education Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat Eğitimi Dergisi, 1(1).

Toma, R. B., & Villagrá, J. Á. M. (2019). Validation of the single-items spanish-school science attitude survey (s-ssas) for elementary education. PloS one, 14 (1), 1-18.

Turan, A. (2019). 2005 Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İle 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Öğrencilerin Araştırma Becerilerine Etkisinin Karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yücel, E. Ö. ve Özkan, M. (2013). 2013 Fen Bilimleri Programının 2005 Fen ve Teknoloji Programıyla Çevre Konuları Açısından Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,26(1), 237-265.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-20

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik, E., & Yılmazlar, M. (2023). 2005, 2013 VE 2018 YILLARINDA DEĞİŞTİRİLEN FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI KONU ALANI, ÜNİTE, KAZANIM VE DERS SAATLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 7(1), 48–64. https://doi.org/10.5281/zenodo.8198847