Yayıncı

2010 yılında kurulan IKSAD (İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü), gelişimin ön koşulu olarak araştırmacıları, akademisyenleri ve yüksek eğitim kurumlarını aktif olarak teşvik etmenin gerekliliğine inanarak bu doğrultuda bilimsel çalışmaları destekleyici faaliyetler yürütmektedir. İKSAD, kendi girişimleriyle bilimsel gelişmeyi ve değişen paydaşlar arasında sosyal etkileşimi teşvik etmenin yanı sıra kurumların sosyal çevrelerini genişletmeye yönelik profesyonel tanıtım kanallarıyla doğrudan doğruya alandaki diğer aktörlerle yakın ilişkiler kurulmasını sağlayarak ortaklık ve işbirliği çerçevesinde bu alanda halihazırda yapılmakta olan çalışmaları aktif olarak desteklemektedir. Gelişimin daha iyi anlaşılmasının daha iyi politika ve uygulamalara yol açacağına inanarak katkıda bulunduğumuz araştırmaların sonuçlarını paylaşmakta kararlıyız.