Etik İlkeler ve Yayın Politikası

  • EJONS Dergisi uluslararası hakemli, endeksli e-dergi niteliğinde yılda 4 defa yayınlanmaktadır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.
  • EJONS Dergisi, FEN BİLİMLERİ (Matematik, Fizik, Biyoloji, Sağlık ve Mühendislik) alanında yapılmış çalışmaları yayınlayan bir dergidir. Yalnızca özgün bilimsel makalelere ilişkin metinleri yayınlar. Ayrıca, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla kongre ve sempozyum bildirileri de makale çalışması olarak yayınlanabilir. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.
  • EJONS Dergisi’ne gönderilen yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.
  • EJONS Dergisi’ne yayınlanması için çalışma göndermek isteyenlerin, yazılarını http://www.ejons.co.uk adresinde yer alan Makale Takip Sistemi’ne üye olarak buradan göndermeleri gerekir.
  • Yayınlanma aşamasında, yayınlanmaya değer bulunan çalışmaların yazar kısmına üyelikte kullanılan isim ekleneceğinden dolayı, yazarların, Makale Takip Sistemi’ne akademik etkinliklerini yürütürken kullandıkları isimleriyle üye olmaları gerekir.
  • Herhangi bir yazının EJONS Dergisi’nin elektronik sistemine eklenmesi, yazının yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirilme süreci başlar.
  • Başvurunun yapılmasından yazının yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.
  • Yayınlanması için EJONS Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.  EJONS Dergisi, yayınlamış olduğu metinleri yaygınlık sağlamak adına indekslenme ve sosyal medya gibi çeşitli mecralarda yayınlayabilir.
  • EJONS Dergisi’ne gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
  • EJONS Dergisi’nin yayın dilleri Türkçe (Tüm Lehçeler), İngilizce ve Rusça dır.