Yazım Kuralları

Matematik, Mühedislik ve Doğa Bilimleri (EJONS) dergisi Matematik, Mühedislik ve Doğa Bilimleri alanında yapılmış özgün araştırma makaleleri ile önemli bilimsel ve teknolojik yenilik ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe yayınlarda, Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı yeni imla kılavuzu ve Türkçe sözlük esas alınır. Yazım dili İngilizce olan makalelerin gönderimi yapılmadan önce, yazar/yazarlar tarafından dil yönünden bir dil bilimciye incelettirilmesi tavsiye olunur

BAŞLIK
Makale çalışmasında İngilizce ve Türkçe başlık yer almalıdır. Ana Başlık 14 punto (Bold ve Calibri Yazı Stili, Ortalı) olmalıdır.

YAZAR(LAR) ADI BİLGİLERİ
Yazar isimleri aşağıdaki gibi verilmelidir. Yazar bilgileri alt-bilgi veya üst bilgi şeklinde şeklinde verilmemelidir.
Örneğin:  
Yazar Adı Soyadı
Yazar Ünvanı, Kurumu, Fakülte veya MYO Adı, Bölüm Adı, Mail Adresi, İl/Türkiye, ORCID kodu

Yazar adı; 11 punto, Calibri yazı stili, koyu, ortalı olmalı, Yazar bilgileri; 9 punto (İtalik ve Calibri Yazı Stili, Ortalı) olmalıdır.

MAKALE TÜRÜ:  ( Araştırma Makaleleri, Derleme ve (Literatür) Tarama Makaleleri, Editöre Mektup, Teknik Not )

ÖZET / ABSTRACT ve ANAHTAR KELİMELER
Özgün makalelerde en az 150, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract) olmalıdır.
Özet ve abstract altında ise en fazla 3-5 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) yer almalıdır.

SAYFA DÜZENİ
Sayfa düzeni aşağıdaki değerlere uygun bir biçimde yapılandırılmış olmalıdır:
Kâğıt Boyutu             : A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir)
Üst Kenar Boşluk       : 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk       : 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk       : 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk      : 2,5 cm
Yazı Tipi                     : Calibri (İki yana yaslı)
Yazı Boyutu               : Başlıkta 14, metinde 11, özetlerde 10 punto ve dipnotlarda 8 punto
Paragraf Aralığı          : Önce 6 nk – sonra 6 nk, Özetlerde: Önce 6 nk – sonra 6 nk
Satır Aralığı                : Tek
Lütfen çalışmaya sayfa numarası VERMEYİNİZ.

BAŞLIKLARIN NUMARALANDIRILMASI
Çalışma ana başlıklar GİRİŞ kısmından itibaren numaralandırılmalıdır.
Çalışma ANA BAŞLIKLARI BÜYÜK HARFLE, Alt başlıklar İlk Harfler Büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
Örneğin:
1. Giriş
2. Materyal Yöntem
3. Bulgular ve Tartışmalar
3.1. Demografik Bulgular
4. Sonuç ve Önerileri
Kaynaklar
METİN ÇİNDE KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ
Metin içinde yapılan atıflar için (Yazarsoyismi, Yıl: Sayfa No) veya (Yazarsoyismi, Yıl) biçimi kullanılmalı, dipnot şeklinde atıf gösterimi kullanılmamalıdır.

KAYNAKÇA
Kaynak gösterimi yazar tercihine göre APA ya da MLA sistemlerinden biri kullanılabilir.
Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanırken .
ÖRNEK KAYNAKÇA YAZIMLAR
KİTAPLAR
Tek Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.
Odabaşı, Y. (2004). Postmodern Pazarlama, Mediacat Kitapları, İstanbul.
İki Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi. ve Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri
Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. ve Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.
Beck, C.A.J.; Sales, B.D., Walter, M.D. ve Heynes, A.P. (2002). Managing Diversity in the Classroom, New Age Printing, Washington DC.