Cam Kabinli Kurutucuda Hardal Bitkisinin (Sinapis arvensis L.) Kuruma Özellikleri, Enerji Gereksinimi ve Renk Değişimi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10814437

Anahtar Kelimeler:

Hardal, Kuruma Karakteristiği, Enerji gereksinimi, Renk değişimi.

Özet

Bu çalışmada Hardal Bitkisinin (Sinapis arvensis L.) cam kabinli kurutucuda kurutma özellikleri, enerji gereksinimi ve renk değişimleri araştırılmıştır. Taze hasat edilmiş Hardal bitkisi örnekleri, 50, 60 ve 70 °C'lik hava sıcaklarında kurutulmuştur. Tüm sıcaklıklar için 0.30 m.s-1 hava hızında kurutma gerçekleşmiştir. Hardal bitkisinin nem içeriği (kuru baz yüzdesi) % 452 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, konvektif kurutma hava sıcaklığının, toplam kuruma süresini, toplam enerji gereksinimini, özel enerji gereksinimini ve Hardal bitkisinin renk farkını etkilediğini göstermiştir. Minimum özgül enerji gereksinimi 70°C için 3,91 kWh.kg-1 olarak belirlenmiştir. 60°C'lik kurutma havası sıcaklığının Hunter L, a, b ve ΔE'nin renk tutumu açısından daha kaliteli bir ürün verdiği bulunmuştur. Sonuç olarak, kurutma enerji tüketimini azaltmak ve daha iyi renk tutuşu sağlamak için bu konvektif kurutma bu tür bir uygulama için tavsiye edilebilir.

Referanslar

Anonim 1. (http://www.dunyagida.com.tr/haber/hardal-otu/4949 Erişim tarihi 11.06.2019)

Anonim 2. https://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Tohumundan%20ve%20 Meyvelerinden%20Yararlan%C4%B1lan%20Bitkiler.pdf

Akan, H., Korkut, M. M., Balos, M. M., (2008). Arat Dağı ve Çevresinde (Birecik, Şanlıurfa) Etnobotanik Bir Araştırma, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 20 (1), 67-81.

Betül, Gıdık. 2016. Trakya Bölgesi Florasındaki Yabani Hardal (Sinapis Sp.) Genotiplerinin Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyonu, Tarla Koşullarındaki Verimi ile Kalite Unsurlarının Değerlendirilmesi Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı doktora tezi

Bondaruk, J., Markowski, M., veBlaszczak, W. (2007). Effect of drying conditions on the quality of vacuum-microwave dried potato cubes. Journal of Food Engineering, 81: 306–312

Çetin, N. (2019). Kurutma Koşullarının Elma ve Portakalda Renk Özelliklerine Etkisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (17), 463-470.

Gelse, A., (2012). Adıyaman ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 214.

Güldaş, N., (2009). Adıyaman İlinde Etnobotanik Değeri Olan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanlarının Tespiti, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 53.

Güneş, F., Özhatay, N., An ethnobotanical study from Kars (Eastern) Turkey. Biodivers Conserv. 2011; 4(1): 30-41

Güngör, A. ve Özbalta, N. (1997). Endüstriyel kurutma sistemleri.III.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, II. Cild, pp. 737-747.

Günaydın, S., Sağlam, C., Çetin, N. 2022. Tarımsal ürünlerin kurutulmasında kullanılan kurutma yöntemleri. Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, Doi: 10.55257/ethabd.1096697, 5-1, 30-45

Inyang, U. E., Oboh, I. O. and Etuk, B.R. (2018). Kinetic models for drying techniques-food materials. Advances in Chemical Engineering and Science, 8 (2): 27-48.

İnaltong, T. (2015). Türkiye'nin Otları. http://www.turkish-cuisine.org/ingredients7/ ingredients-used-in-turkish-cuisine-66/wild-greens-and-herbs-188.html. (Erişim Tarihi: 07.01.2020).

Jimenes, M., Mateo, J. J., Huerta, T., ve Mateo, R. (1994). Influence of the Storage Conditions on Some Physiochemical and Mycological Parameters of Honey. Journal of the Science of Food and Agriculture, 64(1), 67-74

Karaca, O. B., Yıldırım, O., Çakıcı, C., 2015. Gastronomi Turizminde Otlar, Ot Yemekleri ve Sağlıkla İlişkisi Üzerine Değerlendirme (An Evaluation on Their Relation to Health and Wild Plant Meals, Wild Edible Plants in Gastronomy Tourism), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3/3, 27-42

Kartal Kangaloğlu, A.S., (2011). Mikrodalga ve kuru hava yardımıyla kurutma yöntemlerinin meyve pestillerinin kuruma sürelerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 72 s.

Koyuncu, T., Pınar Y., Lüle, F., 2007. Convective Drying Characteristics of Azarole Red (Crataegus monpgyna Jacq.) and Yellow ( Crataegus aronia Bosc.) Fruits. Journal of Food Engineering, 78, 1471-1475

Lüle F., Koyuncu, T. 2015, Ahlat (Pyrus elaeagnifolia Pall) ve Çitlembik (Celtis Tournefortii L.) (Ulmaceae) Meyvelerinin Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi, 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-5 Eylül 2015, Diyarbakır, 377-383

Lozano, J. E., Drudis, R., ve Ibarz, A. (1994). Enzymatic Browning in Apple Pulps. Journal of Food Science, 59(3), 564-567

Leonid, A. B., Vladimir, P. G., Andrew, V. B., Alexander, M. L., Valeriy, L., ve Vladimir, A. K. (2006). The investigation of low temperature vacuum drying processes of agricultural materials. Journal of Food Engineering, 74: 410-415.

Sezik, E., Yeşilada, E., Honda, G., Takaishi, Y., Takeda, Y., Tanaka, T., (2001). Traditional medicine in Turkey X, Folk medicine in Central Anatolia. J Ethnopharmacol, 75: 95-115.

Sıralı, R., Deveci, M., (2002). Bal Arısı (Apis Mellifera L.) İçin Önemli Olan Bitkilerin Trakya Bölgesinde İncelenmesi. Uludağ Arıcılık Dergisi 2(1):17-26.

Şenkardeş, İ., (2014). Nevşehir' in Güney İlçelerinde (Acıgöl, Derinkuyu, Gülşehir, Nevşehir-Merkez, Ürgüp) Etnobotanik Araştırmalar, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Doktora Tezi.

Tunçgenç, Ş., ve Tunçgenç, M. (2008). Giritli Türklerin Mutfağından Ot Ve Sebze Yemekleri, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

LÜLE, F. (2024). Cam Kabinli Kurutucuda Hardal Bitkisinin (Sinapis arvensis L.) Kuruma Özellikleri, Enerji Gereksinimi ve Renk Değişimi. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 8(1), 149–156. https://doi.org/10.5281/zenodo.10814437

Sayı

Bölüm

Makaleler