TÜRKİYE KOŞULLARINA UYGUN TÜPLÜ-DÜZ YÜZEYLİ KAPALI SİSTEM TİP BİR GÜNEŞ ENERJİLİ SU KOLEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

Yazarlar

  • Ali İ. Kaya Adıyaman Üniversitesi
  • Turhan KOYUNCU
  • Fuat LÜLE

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10488629

Özet

Günümüzde sıcak su elde etmenin yollarından biri de güneş enerjisinden yararlanmaktır. Türkiye, güneş kuşağındaki konumu nedeniyle bu sınırsız enerjiyi en iyi şekilde değerlendirebilecek ülkelerden bir tanesidir. Küresel ısınma nedeniyle yeşil enerji kaynaklarından maksimum derecede faydalanabilmek için, söz konusu sıcak su elde etme yöntemlerinden olan sistemlerdeki kollektör verimliliğini artırmak amacıyla, yeni ve yaratıcı kollektör tasarımların üretilmesine yönelik araştırmalar önem taşımaktadır. Bu uygulamalı araştırmada; 304 krom malzemeden yapılmış ve Türkiye meteorolojik şartlarına uygun tüplü-düz yüzeyli kapalı sistem tip bir güneş kollektörü tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu güneş kollektörü, termal verimi için EN (European Union Norms) 12975-2 (2003) normlarına göre test edilmiştir. Bu kollektör iş gören akışkan yardımıyla kapalı sistem olarak çalışabilen; soğuk havalarda asla donmayan; dört mevsim kullanılabilen; şehrin basınçlı su şebekesine direkt bağlanabilen; suyun kimyasal yapısına hiçbir olumsuz etkisi olmayan; kullanım süresince bakım gerektirmeyen; alüminyum ve bakır kollektörle kıyaslandığında daha ucuz, daha uzun ömürlü, yüksek verimli, üretimi ve montajı daha kolay olan bir kollektördür. Çalışma sonucunda, bu kollektörün son tüketici veriminin ortalama %40.59 olduğu görülmüştür.

Referanslar

Koyuncu T., M. Ultanir. Türkiye’de sıcak su üretiminde kullanılan düz yüzeyli güneş kolektörlerinin ekonomik yönden irdelenmesi. In 17. Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 179-189, Tokat, Türkiye; 1997.

Koyuncu, T., Lule F. Technical Features and Thermal Efficiencies of Various Flat Plate Solar Collectors. In International Proccedings of Chemical, Biological and Environmental Engineering IPCBEE, Barcelona, Spain; 2016.

Koyuncu, T. Thermal Efficiency Comparison of Flat Plate and Evacuated Tube Solar Water Collectors. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), 2017; 13 (3): 133-139.

Riffat, S.B., P.S. Doherty, E.I. Abdel Aziz. Performance testing of different types of liquid flat plate collectors. International Journal of Energy Research 2000; 24: 1203-1215.

Anonim 2008 http://www.izocam.com.tr/izocam//Urunler /Tasyunu/Dokme-Tasyunu.aspx. Erişim tarihi: 4 Nisan 2008

Koyuncu, T. Fundamentals of Engineering Science and Technology. First ed. ISBN : 9781790208227, pp. 567, Columbia, SC: Amazon Press; 2018.

Koyuncu, T. Design of Energy Systems. First ed. ISBN: 9798696724775, pp. 664, Middletown, DE: Amazon Press; 2020

Aran, A. Temel, M.A. Paslanmaz Çelik Yassı Mamulleri Üretimi-Kullanımı-Standartları. 2nd Ed. ISBN 975-92326-0-X pp. 113 İstanbul, Sarıtaş Teknik Yayın; 2004

Duffie J.A., W.A. Beckman. Solar engineering of thermal process. New York: John Wiley & Sons Ltd; 1991

Bagach M.N., R. Tadili, A. S. Dahman, M. Boukallouch. Survey of thermal performances of a solar system used for the heating of agricultural greenhouses in Morocco. Renewable Energy 2000; 20: 415-433.

Tiwari R.C., A. Kumar, S.K. Gupta, G.D. Sootha. Thermal performance of flat-plate solar collectors manufactured in India. Energy Conver. Mgmt; 1991; 31: 309-313.

Lee, M., Shin, Y., Cho, H., 2020. Performance Evaluation of Flat Plate and Vacuum Tube Solar Collectors by Applying a MWCNT/Fe3O4 Binary Nanofluid. Energies 2020; 13: 1715, 1-17.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Kaya, A. İ., KOYUNCU, T. ., & LÜLE, F. . (2023). TÜRKİYE KOŞULLARINA UYGUN TÜPLÜ-DÜZ YÜZEYLİ KAPALI SİSTEM TİP BİR GÜNEŞ ENERJİLİ SU KOLEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 7(4), 653–661. https://doi.org/10.5281/zenodo.10488629