Kütahya Zafer Havalimanını Kullanan Uçaklardan Kaynaklanan Emisyonlar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10813158

Anahtar Kelimeler:

Kütahya Zafer Havalimanı, Uçak emisyonları, Uçak tipleri, LTO safhaları

Özet

Bu araştırmada, Kütahya Zafer Havalimanı'na 2022 yılında iniş ve kalkış yapan uçaklardan kaynaklanan emisyonların çevresel etkilerini incelemeyi hedeflenmiştir. Bu amaçla, 2022 yılı içinde havalimanına varan ve havalimanından kalkan uçaklardan yayılan CO2, HC, CO ve NOx emisyonları, IPCC metodolojisi ve Tier 2 yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda, havalimanına iniş ve kalkış yapan sivil uçak türlerine göre LTO (Landingand Take Off) sayıları, uçuş aşamalarına göre CO2, HC, CO, NOx emisyon değerleri ve LTO sayılarına bağlı olarak yakıt tüketimleri belirlenerek incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, 2022 yılı içinde en fazla LTO sayısına sahip olan B738 model uçak için ilgili emisyonların toplam değerleri içinde CO2 oranı %55, HC oranı %31, CO oranı %46 ve NOx oranı %59 olarak kaydedilmiştir. Ek olarak, 2022 yılında Kütahya Zafer Havalimanı'nı kullanan uçakların çevreye saldığı yıllık toplam CO2 emisyonu miktarı 1873,039 ton, HC emisyonu 0,877 ton, CO emisyonu miktarı 5,825 ton ve NOX emisyonu miktarı 7,848 ton olarak belirlenmiştir.

Referanslar

KAYNAKLAR

AAnonim, 2021. https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013/ (Erişim Tarihi: 15.07.2021).

Anonim, 2021. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/. TheIntergovernmental Panel on ClimateChange. https://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustio n.pdf. (Erişim Tarihi: 18.01.2021).

Atabey T, 2013. Karbon ayak izinin hesaplanması. Diyarbakır örneği/Thecalculation of thecarbonfootprint. Thecity of Diyarbakir.

Atalık A, 2005. Küresel Isınma, Su Kaynakları ve Tarım Üzerine Etkileri. Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları, Ankara.

Aydoğan B, 2008. Biyodizel Kullanılan Dizel Motorlarda NOx Emisyonlarının ve NOx Emisyonları Azaltma Yöntemlerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Babaoğlu N, Özgünoğlu K, 2017. Kahramanmaraş havalimanı için uçaklardan kaynaklanan emisyonların belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20 (3): 24-30.

Canarslanlar AO, 2015. Hava Trafik Yönetiminin Uçaklarda Yakıt Tüketimi ve Emisyona Olan Etkilerinin Gerçek Uçuş Verilerine Dayalı Analizi ve Bir Model Önerisi/Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Carslaw DC, Beevers SD, Ropkins K, Bell MC, 2006. DetectingandQuantifying Aircraft andOther On AirportContributionsToAmbientNitrogenOxides in theVicinity of a Large International Airport. Atmospferic Environment. 40: 5424–5434.

Ekici S, Yalin G, Altuntaş O, Karakoç TH, 2013. Calculation of HC, CO andNOxfromCivilAviation in Turkey in 2012. International Journal of Environment andPollution. 53: 232–244.

Elbir T, 2008. Estimation of Engine EmissionsFrom Commercial Aircraft at a MidsizedTurkishAirport, Journal of EnvironmentalEngineering. 134: 210-215.

Genç R , Behçet R, 2022, Malatya Erhaç Havalimanını Kullanan Uçakların Çevresel Etkileri, EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 22.

Kesgin U, 2006. Aircraft emissions at Turkishairports, Energy 372–384

Kumaş K, İnan O, Özhan A, Akyüz AÖ, Güngör A, 2019. Muğla Dalaman Havalimanı Uçaklardan Kaynaklanan Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi. Academic Platform Journal of EngineeringandScience, 7(2): 291-297.

Kutlar O, Ergeneman M, Arslan H, Mutlu M, 1998. Taşıt egzozundan kaynaklanan kirleticiler. Birsen Yayınevi, İstanbul.

Özgünoğlu K, Uygur N, 2017. Kahramanmaraş Havalimanı İçin Uçaklardan Kaynaklanan Emisyonların Belirlenmesi, KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20 (3): 24-30.

Öztürk O, 2011. Kayseri Erkilet Havalimanındaki Uçak Emisyonlarının Belirlenmesi/Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Pekin MA, 2006. Ulaştırma Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Schürmann G, Schafer K, Jahn C, Hoffmann H, Bauerfeind M, Fleuti E, Rappengluck B, 2007. TheImpact of NOx, CO and VOC Emissions on theAirQuality of ZurichAirport. Atmosferic Environment, 41: 103-118.

Şahin C, 1987. Gazi Üniversitesi/Eğitim Fakültesi, Hava Kirliliği ve Hava Kirliliğini Etkileyen Faktörler, Ankara.

Şekertekin Y, 2017. Türkiye İç Hat Uçuşlarından Kaynaklanan Emisyonların Belirlenmesi/Yüksek Lisans Tezi. Bülent Ecevit Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.

Tokgöz MA, 2019. Motorlu Kara Taşıtlarında Karbon Dioksit ve Hava Kirletici Emisyonlarının Tarihsel Gelişimi ve Elektrikli Araçlara Geçiş ile Sağlanabilecek Potansiyel Emisyon Azaltımları/Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Turan P, 2020. Yeşil Havalimanı Kapsamında Sera Gazı Emisyonları / İstanbul Havalimanı Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Turgut ET, 2019. Anadolu Üniversitesi-Havacılık Yönetimi-Ünite 7. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Ünal İT, Türkoğlu F, Doğan B, 2014. Nevşehir Kapadokya Havalimanının Emisyon ve Gürültü Açısından Değerlendirilmesi. Mühendis ve Makine.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, Y., & BEHÇET, R. (2024). Kütahya Zafer Havalimanını Kullanan Uçaklardan Kaynaklanan Emisyonlar. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 8(1), 66–75. https://doi.org/10.5281/zenodo.10813158

Sayı

Bölüm

Makaleler