MIKNATIS BOYUTLARI ARTTIRILAN DAHİLİ KALICI MIKNATISLI FIRÇASIZ DC MOTORUN YENİDEN ANALİZİ

Yazarlar

  • Yıldırım ÖZÜPAK Dicle Üniversitesi, Silvan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Programı, Diyarbakır

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7220914

Anahtar Kelimeler:

Motor, SEY, Verim, Güç

Özet

Fırçasız DC (BLDC) Motorlar, son yıllarda, yüksek verim ve hızlarından dolayı endüstri alanında büyük ilgi görmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Endüstride kullanılan diğer makineler ile karşılaştırıldığında çıkış güçlerinin ve verimlerinin yüksek olması, güvenilirliklerinin yüksek olması, ağırlıklarının daha az olması ve yüksek hızlı uygulamalar için kullanılabilir olması gibi özelliklerinden dolayı bu motorları diğer motorlardan daha cazip hale getirmiştir. Makinenin tasarım prosedürleri birçok farklı kaynağın birleşimi olarak mevcut olsa da elektromanyetik yönden adım adım bir tasarım prosedürüne duyulan ihtiyaç mutlak bir gerekliliktir. Bu çalışmada, Sonlu Elemanlar Yöntemine (SEY) dayanarak çözüm gerçekleştiren ANSYS-RMxpert-Maxwell bütünleşik yapısı kullanılarak Dahili Kalıcı Mıknatıslı Fırçasız DC (DKMFDC) Motorun tasarımını ve analizini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Tasarım için stator ve rotor için hangi materyallerin kullanılacağı ve bu materyallerin hangi boyutlarda olması gerektiği belirlendikten sonra, makinanın diğer tüm parametreleri belirlenir ve tanımlanır. Çalışmada genel radyal akı konsepti kullanılarak tasarım iyileştirilmiştir. Ayrıca ANSYS yazılım aracı olan RMxprt, motorun geometrisini oluşturmak ve temel tasarım parametrelerini hesaplamak için kullanılmıştır. Daha sonra bu tasarım, motorun elektromanyetik alan analizleri gerçekleştirilmek üzere Maxwell 2D ortamına aktarılmıştır. Analiz sonuçları literatürdeki sonuçlarla karşılaştırıldığında sonuçların tatmin edici ve verimin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-29

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZÜPAK, Y. (2022). MIKNATIS BOYUTLARI ARTTIRILAN DAHİLİ KALICI MIKNATISLI FIRÇASIZ DC MOTORUN YENİDEN ANALİZİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL, 6(22), 353–365. https://doi.org/10.5281/zenodo.7220914