BAZI ASYNEUMA GRİSEB. & SCHENK (CAMPANULACEAE) TÜRLERİNİN ITS2 (INTERNAL TRANSCRIBED SPACER 2) BÖLGESİNİN YAPISAL KAREKTERİZASYONU VE TAKSONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

Yazarlar

  • Kurtuluş ÖZGİŞİ Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Science and Letters, Department of Biology

DOI:

https://doi.org/10.38063/ejons.625

Anahtar Kelimeler:

Asyneuma, Campanulaceae, ITS2, ikincil yapı

Özet

Organizmalar arasındaki filogenetik ilişkileri belirlemek için ribozomal RNA dizilerinin dahili kopyalanmış aralayıcıları (ITS)’nın faydası kanıtlanmıştır. ITS1 ve ITS2, dizi olarak oldukça değişken olmasına rağmen, rRNA gen transkriptlerinin işlenmesinde anahtar bir işlevi olan korunmuş yapılara sahiptirler. Böyle korunmuş bir motifin belirlenmesi, organizmalar arasındaki ilişkilerin tanımlanmasına yardımcı olabilmektedir. ITS2 korunmuş bir ikincil yapıya sahip olduğundan bu yapıları araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Asyneuma cinsine ait yedi farklı taksonun ITS2 ikincil yapıları belirlenmiştir. ITS2'de Telafi Edici Baz Değişiklikleri (Compensatory Base Changes, CBC's) olarak adlandırılan eşleşmiş baz çiftlerinin her iki tarafındaki nükleotid değişiklikleri türler arasındaki ilişkileri tespit etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ITS2 ikincil yapısının sahip olduğu Telafi Edici Baz Değişiklikleri ve bunların taksonomik açıdan kullanılabilirliği de test edilmiştir. Analizler, ikincil yapıların bazı taksonlar da korunmuş; bazı taksonlarda ise yapısal olarak farklı olduğunu göstermektedir. Ayrıca taksonlar arasında tespit edilen Telefi Edici Baz Değişiklikleri (CBC)’nin taksonları birbirinden ayırmada taksonomik olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Öte yandan, her dizi, kara bitkileri arasında yaygın olan korunmuş bir bölgeye sahiptir. Asyneuma cinsi üyelerinde ITS2 ikincil yapısındaki farklılıkların taksonomik olarak kullanılabilirliği gerçekleştirilen bu çalışma ile gösterilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-20

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZGİŞİ, K. (2022). BAZI ASYNEUMA GRİSEB. & SCHENK (CAMPANULACEAE) TÜRLERİNİN ITS2 (INTERNAL TRANSCRIBED SPACER 2) BÖLGESİNİN YAPISAL KAREKTERİZASYONU VE TAKSONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 6(21), 302–311. https://doi.org/10.38063/ejons.625