ISIL DÜZENLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP YAPI KABUĞU TASARIMLARI İÇİN BİYOMİMETİK ÇÖZÜMLER

Yazarlar

  • Güneş MUTLU AVİNÇ Arş. Gör., Muş Alparslan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
  • Semra ARSLAN SELÇUK Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Biyomimetik, yapı kabuğu, ısıl düzenleme

Özet

Yapı kabuğu, enerji verimliliğinin ve iç mekan konfor koşullarının arttırılmasında önemli bir yere sahiptir. Aynı şekilde doğada var olan biyolojik yüzeyler (bio-skin) ve kabuklar (shells) dış ortama maruz kalan ve iç ortam koşullarını dengeleyen en önemli oluşumlardır. Bu bağlamda, doğadan pek çok biçimde olduğu gibi bu oluşumlardan da esinlenerek/öğrenerek/uyarlayarak dinamik, kinetik, duyarlı ve uyarlanabilir çözümler üretebilmek için doğa ile mimarlık arasında farklı diyaloglar geliştirilmektedir. Bu diyaloglardan biri olan "biyomimetik yaklaşım" ile, binadaki cephe/kabuk/zarf için doğadaki yüzey/deri/kabuk oluşumları araştırılarak duyarlı, uyarlanabilir, ısıl düzenleme özelliğine sahip tasarım ilkeleri elde edilmektedir. Bu amaçla yapılan disiplinler arası çalışmalarla canlıların sergilemiş olduğu fizyolojik, davranışsal ve morfolojik oluşumlar araştırılmakta, ekolojik ve sürdürülebilir çözümler için verimli ısıl düzenleme ilkeleri elde edilmektedir. Buradan yola çıkarak canlılarda gerçekleşen "ısıl düzenleme" (thermogegulation / heat regulation) prensiplerinin neler olduğu ve bu prensiplerin yapı kabuğuna nasıl aktarılabileceği sorusu bu çalışmanın araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda biyolojik organizmaların ısıl düzenlemeleri nasıl gerçekleştirdiği ve bunun mimarlıktaki uygulamalara ne gibi yenilikler getirdiği literatürde yer alan ve deneysel olarak gerçekleştirilen dört öncül çalışma üzerinden tartışılmıştır. Sonuç olarak, yakın gelecekte doğaya adapte olabilen, ısıl dengesini doğaya uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilen, dışardan daha az enerjiye ihtiyaç duyan, enerjisini kontrol edebilen enerji etkin yapı kabukları üretmenin mümkün olacağı görülmüştür.

İndir

Yayınlanmış

2018-09-01

Nasıl Atıf Yapılır

MUTLU AVİNÇ, G. ., & ARSLAN SELÇUK, S. (2018). ISIL DÜZENLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP YAPI KABUĞU TASARIMLARI İÇİN BİYOMİMETİK ÇÖZÜMLER. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 2(3), 120–134. Erişim adresi: https://ejons.org/index.php/ejons/article/view/17