Eğitim Yapılarında Aydınlatmanın Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10814361

Anahtar Kelimeler:

Doğal aydınlatma, Yapay Aydınlatma, Eğitim Yapıları, Görsel konfor

Özet

Doğal aydınlatma, bir yapının tasarım ve uygulama aşamasında oldukça önemli bir kavramdır. Doğal aydınlatmanın güç kaynağı olan güneşin, gün içerisindeki konumuna bağlı olarak yapıyı etkileyen parametreler değişkenlik göstermektedir. Işığın yapıya geliş açısı, şiddeti gibi faktörler gün içerisinde sabit değildir. Güneşin günlük ve mevsimsel hareketlerinin dışında, yapının bulunduğu iklim koşullarının belirlediği hava durumunda bu parametreyi etkileyen başlıca faktörlerden birisidir. Yağmurlu ya da bulutlu hava koşullarında gündüz vakti bile doğal aydınlatmanın yetersiz kaldığı durumlar söz konusudur. Bu koşullarda yapay aydınlatma sayesinde doğal aydınlatma desteklenerek, kullanıcıya uygun görsel konforunun sağlanması gereklidir. Görsel konfor, kullanıcıyı hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkileyen bir olgudur. Işık kaynağının, ortamı aydınlatırken ışığın rengi, aydınlık miktarı, parlama miktarı, kamaşma, ışığın titremesi, ışık şiddeti gibi faktörler kullanıcı için uygun konfor koşullarını sağlamalıdır. Eğitim yapıları, ofis yapıları, atölye yapıları gibi görsel konforun başlıca ihtiyaç duyulduğu yapılarda doğal aydınlatma ve yapay aydınlatma tasarımları oldukça büyük önem taşır. Çalışma seçilen eğitim yapısı olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasının güney cephesine yönlendirilmiş bir dersliğinin aydınlatma performansı bakımından analizi yapılmıştır. Yapılan analizde, derslikte kullanılan odaların aydınlatma tasarımlarını, doğal aydınlatmanın tek ve yapay aydınlatmayla birlikte desteklenmesinin yeterliliği ele alınmaktadır.  Araştırma için belirlenen süre içerisinde luxmetre yardımıyla günün belirli zamanlarında ölçümler gerçekleştirilip, Daha sonra ölçüm verileri aktarılıp incelenerek aydınlatma performansı değerlendirilmiştir.

Referanslar

CIBSE, (2009). Code For Interior Lighting, London.

CIE, (1986). Guide for Interior Lighting, Second Edition, Austria.

CIE, (2015). International Commission on Illumination, ILV; International Lighting Vocabulary, http://eilv.cie.co.at/.

Çelik, K. ve Ünver, F.R. (2019). Eğitim Yapılarında Sürdürülebilir Aydınlatma Tasarımı Yaklaşımı.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34(3). https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.637611

Dubois, M. C., ve Blomsterberg, A. (2011). Energy saving potential and strategies for electric lighting in

future North European, low energy office buildings: A literature review. Energy and Buildings, 43, 10, 2572– 2582.

Memiş, Ö. (2019). İnsan Odaklı Aydınlatma. International Periodical of Recent Technologies in

Applied Engineering, 1(1), 30-35. DOI: 10.35333/porta.2019.23

Michael, A. ve Heracleous, C. (2016). Assessment of natural lighting performance and visual comfort of educational architecture in Southern Europe: The case of typical educational school premises in Cyprus,Energy and Buildings, 140, 443–457. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.12.087

Selimli,S., Bakar, G. ve Aydemir,E. (2020). Derslik Aydınlatma Performansının ve Led Armatür Uygulaması Enerji Tasarrufu Potansiyelinin Belirlenmesi Ön Çalışması. Fırat Üniversitesi Müh. Bil. Dergisi, 32(1), 69-73. https://doi.org/10.35234/fumbd.579036

TS EN 12464-1:2011. (2011). Işık ve Işıklandırma-İş Mahallerinin Aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı Alandaki İş Mahaller.

Ünver, R. (2015). Eğitim Yapılarında Konfor Ne Demek?. LedveLighting Dergisi, Sayı 16, ss 114-121.

Yağmur Aydın, Ş. ve Sözen Şerefhanoğlu, M. (2016). Dersliklerde Görsel Konfor ve İç Yüzeylerin Etkisi. Megaron Dergisi, 11(1), 49-62.

Yılmaz, F.Ş. (2014). Sürdürülebilir Çevre için Mimari Aydınlatma Tasarımı Yaklaşımı: Türkiye Örneği, Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1-2, İstanbul

İndir

Yayınlanmış

2024-03-15

Nasıl Atıf Yapılır

İNAN GÜNAYDIN, T., & AKDEMİR, A. (2024). Eğitim Yapılarında Aydınlatmanın Analizi. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 8(1), 105–115. https://doi.org/10.5281/zenodo.10814361

Sayı

Bölüm

Makaleler