ENERJİ ETKİN YAPI KABUKLARININ İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Tuğba İnan Günaydın Niğde Ömer Halisdemir Üniveritesi
  • Aslı AKDEMİR

Özet

Günümüzde artan yapılaşma ve enerji kaynaklarının yoğun kullanımı sonucunda bina tasarımlarında sürdürülebilirlik, enerjinin etkin kullanımı, ve yeşil bina tasarımları oldukça ön plandadır. Türkiye’de enerji kullanımının büyük bir yoğunluğu inşaat sektörü tarafından kullanılmaktadır. Enerji etkin yapı tasarımları sayesinde kendi kendine yetebilen yapılar tasarlayarak enerji kullanımını minimilize etmek mümkündür. Enerji etkin, sürdürülebilir, çevre dostu, doğaya uyumlu tasarımlar kullanıcı konforunu arttırarak yaşam kalitesini de yükseltmektedir. Yapının iç mekan ve  dış ortam arasında yer alan yapı kabukları enerjinin korunumu ve üretimini sağlayan statik yapı elemanlarıdır.Yapı kabukları yapının ısı kazançları ve kayıplarını etkileyen en önemli faktördür. Bu sebeple enerji etkin yapı tasarımlarında cephe sistemlerinin; yapının bulunduğu çevresel ve fiziki koşullara uygun, güneş ve rüzgar enerjilerinden yararlanabilen, değişen iklim koşullarına uyum sağlayan, akıllı sistemler sayesinde kontrollü, hareketli ve uyarlanabilir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle enerji etkin tasarım anlayışıyla; enerji etkin  yapı ve cephe tasarımları incelenmiştir. Yapı cephelerinde enerji etkinliğini sağlamaya yönelik yaklaşımlar enerjinin korunumu, üretimi ve başlıca kriterleri araştırılmıştır. Daha sonra dünyada ve ülkemizde enerji etkin cephe tasarımı anlayışı ile inşa edilmiş yapıların özellikleri incelenerek birbiri ile detaylı karşılaştırılmıştır. Çalışmada enerji etkin yapı tasarımlarının arttırılarak; enerji kaynaklarının verimli kullanımını sağlayan, ekolojik, sürdürülebilir, bulunduğu çevre koşullarına uygun, akıllı yeşil binalar tasarlanmasının yaşam kalitesini arttırabileceği vurgulanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

İnan Günaydın, T., & AKDEMİR, A. . (2023). ENERJİ ETKİN YAPI KABUKLARININ İNCELENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL, 7(3), 424–448. Erişim adresi: https://ejons.org/index.php/ejons/article/view/365