DİJİTAL PLATFORMDA MİMARLIK EĞİTİM DENEYİMİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ

Yazarlar

  • Hale DEMİR KAYAN Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Bina Bilgisi Anabilim Dalı
  • Dilan KAKDAŞ ATEŞ Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı

DOI:

https://doi.org/10.38063/ejons.621

Anahtar Kelimeler:

Mimarlık Mesleği

Özet

Bu çalışma; Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne 2020-2021 eğitim-öğretim güz döneminde kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerinin, uzaktan eğitim deneyiminlerini içermektedir. Uzaktan eğitim, Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla yapılamayan yüz yüze eğitime alternatif olarak yükseköğretim kurumlarının hızlıca ürettiği bir çözüm yöntemidir. Bu yöntem bilgisayarlar ve internetin yaygınlaşması ile aşina olunan bir kavram olsa da uygulamalı bir biçimde, stüdyo sistemiyle mesleki eğitim verilen mimarlık bölümü için oldukça yabancıdır. Mimarlık meslek eğitimi, öğrencilerin öğretim elemanı rehberliğinde yol aldığı, grup çalışmasıyla diğer öğrencilerden edindiği deneyim, çoğunlukla öğretim elemanının çizimler üzerinde yaptığı eskizler ve maketlerin düzenlenmesi ile üç boyutlu bir algının oluşturulması biçiminde kurgulanmıştır. Mimari proje dersi ise öğrencilerin lisans düzeyinde mesleki bilgi edindikleri ilk derstir. Bu ders kapsamında öğrencilere; mimari terminoloji kazandırma, teknik çizim kuralları öğrenme, plan kurgusu oluşturma, kesit ve görünüş çizme, malzeme bilgisi edinme, kavram belirleyerek araştırma yapma, bilgisayarı ve programlarını öğrenme ve sunum paftası hazırlama gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca iki ve üç boyutu birlikte düşünebilme yeteneği ve maket yapma gibi becerilerin kazandırılması istenmektedir. Çalışma; Covid-19 pandemisinden dolayı uzaktan eğitim yöntemiyle başlayan mesleki eğitimlerinde yaşanan güçlükleri ve üniversite yaşamlarına bakışlarını saptamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, dünya genelinde tüm ülkeleri etkileyen Covid-19 salgınının, değişen eğitim sistemleri ile çevrimiçi yapılan mimarlık meslek eğitimlerine değinilmektedir. Bu yöntemin kullanılmasıyla bölüm öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin deneyimlerini ve süreç esnasındaki mesleki eğitim motivasyonlarını etkileyen faktörler değerlendirilmiştir. Tüm bu öğretilenlerin analizi yapılarak uzaktan eğitim ile mimarlık eğitimi almanın öğrenciler üzerindeki bulguları değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Mimari Proje 1 dersi için, yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime oranla daha verimli geçtiği saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-20

Nasıl Atıf Yapılır

DEMİR KAYAN, H. ., & KAKDAŞ ATEŞ, D. (2022). DİJİTAL PLATFORMDA MİMARLIK EĞİTİM DENEYİMİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 6(21), 285–292. https://doi.org/10.38063/ejons.621