Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi

Yazarlar

  • Güllü YAZKAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,Hemşirelik Bölümü
  • Nezihe UĞURLU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,Hemşirelik Bölümü
  • Fatma BIRGILI Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38063/ejons.561

Anahtar Kelimeler:

Nomofobi, hemşirelik öğrencisi, akıllı telefon

Özet

Akıllı telefonlar, günümüzün en önemli uyuşturucu dışı bağımlılıkları arasında yer almaktadır. Günümüzde gençler zamanlarının çoğunu sanal dünyada içerik paylaşarak, dürtüsel düşünceleri doğrultusunda yaşayarak, arkadaşlarını takip ederek ve durumlarını güncelleyerek geçirmektedir. Bu durum gençlerin gerçek hayattan soyutlanmalarına ve uyku sorunları yaşamalarına neden olmakta, psikolojik sorunları beraberinde getirmekte ve akademik başarısızlığa yol açmaktadır. Bu çalışma, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin nomofobi düzeylerini belirlemeyi ve etkileyen faktörleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya katılan bireylere akıllı telefonsuz kalma korkusunun düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan 9 maddelik tanıtıcı bilgi formu ve 20 maddelik 7'li Likert tipi Nomofobi Ölçeği (NMP-Q) uygulanmıştır. Nomofobi Ölçeği X±SD 74.88±28.91 olarak tespit edildi. Ayrıca, tanıtıcı özellikler ve toplam nomofobi puanı incelendiğinde, uyanır uyanmaz telefonu kontrol etme, şarj aleti taşıma, uykudan önce telefonla vakit geçirme ve günlük telefon kullanım sıklığı arasındaki ilişki istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bulunmuştur. p<0,001). Toplam nomofobi puanı ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark saptanmamakla birlikte, ortalama puan cinsiyetler arasında karşılaştırıldığında erkeklerin 73.28, kadınların 75.97 aldığı ve kadınların erkeklere göre daha nomofobik olduğu görüldü.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-20

Nasıl Atıf Yapılır

YAZKAN, G., UĞURLU, N., & BIRGILI, F. (2022). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin İncelenmesi. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 6(21), 118–128. https://doi.org/10.38063/ejons.561