0-3 YAŞ ARALIĞINDAKİ BEBEKLERDE UYKU PROBLEMLERİNE YÖNELİK EBEVEYNLERİN ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Deniz ACUNER Işık Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İstanbul
  • Neşe ŞEKERCİ , Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, istanbul
  • Şevval Nur AYDOĞAN Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi, İstanbul
  • Fatma YAŞAR Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi, İstanbul
  • Tuğba Nur KÖKTEN , Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi, İstanbul
  • Yağmur DOĞAN , Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi, İstanbul
  • Yasemin KABA Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi, İstanbul
  • Zümeyra ÖZBEK Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi, İstanbul

DOI:

https://doi.org/10.38063/ejons.473

Anahtar Kelimeler:

Çözüm Stratejileri, Ebeveynler, Uyku, Uyku Problemleri, 0-3 Yaş

Özet

Bu araştırmanın ana amacı 0-3 yaş arası bebeklerde yaşanan uyku problemlerinde ebeveynlerin geliştirdikleri çözüm stratejilerini incelemektir. Bu çalışma İstanbul’da yaşayan ve 0-3 yaş bebeği olan 11 ebeveyn ile yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla derinlemesine görüşme yapılarak veri toplanan niteliksel bir çalışmadır. Yarı yapılandırılmış soru formu; ebeveyn ve bebekleri tanıtıcı bilgileri, bebeklerin uyku düzenlerini, uyku ile ilgili yaşanılan problemleri ve uykuya yönelik çözüm stratejilerini içeren sorulardan oluşturulmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından MAXQDA 2020.4 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Toplanan veriler deşifre edilerek temalar ve kodlar oluşturulmuştur. Katılımcıların ifadeleri, 36 başlık altında 511 kez kodlanmış ve üç adet tema altında toplanmıştır: (uykuya yönelik tanımlayıcı bilgiler, nedeni belli olan uyku sorunlarına göre çözüm stratejileri ve nedeni belli olmayan uyku sorunlarına göre çözüm stratejileri). Ayrıca temalar ve kodlar arası ilişkiler incelenmiştir. Katılımcıların en sık ele aldıkları konular; uyutma şekli (%9,98), uyku yeri (%9,20) ve koliğe bağlı uyku sorunları (%6,26) olmuştur. Ebeveynlerin bebeklerinin uyku problemlerini çözmek ve önlemek için en sık kullandıkları yöntemler; çok hareketli olan bebeklerin daha risksiz bir yerde uyutulması, uykuya direnme durumunda uykularının gelmesi için zaman verilmesi, uyku öncesi oyun süresinin belirlenmesi, ağladığında bebeğin kucağa alınması, müzik dinletilmesi, evde sessizliğin sağlanması olarak belirlenmiştir. Uykuyu etkileyen çok sayıda değişken olduğu ve farklı çözüm stratejilerinin uygulandığı görülmüştür. Aile bireylerinin uyku sorunları karşısında nasıl çözüm üretecekleri konusunda uzmanlardan danışmanlık almaları önerilir.

İndir

Yayınlanmış

2021-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

ACUNER, D., ŞEKERCİ, N., AYDOĞAN, Şevval N., YAŞAR, F., KÖKTEN, T. N., DOĞAN, Y., KABA, Y., & ÖZBEK, Z. (2021). 0-3 YAŞ ARALIĞINDAKİ BEBEKLERDE UYKU PROBLEMLERİNE YÖNELİK EBEVEYNLERİN ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 5(19), 650–663. https://doi.org/10.38063/ejons.473