PESTİSİTLER VE ARILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Aysel KEKİLLİOĞLU Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü
  • Zekerya BIÇAK Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bil. Enst. Biyoloji A.B.D

Anahtar Kelimeler:

Pestisitler, Arılar, Ekonomi, Ekoloji, Tarım

Özet

Gıda maddelerinin ilk üretimden son tüketimine kadar geçen gıdalara zarar veren mikroorganizma ve zararlıları uzaklaştırmak veya yok etmek, bunlara ilave olarak bitkilerin büyümesini düzenlemek amacıyla pestisitler kullanılmaktadır. Tarımda bu maddeler, zararlılara karşı mücadelede öncelikli ve yaygın olarak, yüzyıllardan beri doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmaktadır. Bu maddelerin kullanılmasıyla belirgin oranda, ürün miktarında ve kalitesinde artışlar gözlenmektedir. Ancak bu tarım ilaçları suda, toprakta, meyva ve sebzeler üzerinde uzun süre bozulmadan kalarak çevre kirliliğine neden olmakta ve dolayısıyla besin zinciri yoluyla insana kadar ulaşabilen çeşitli zararlar oluşturmaktadır. Bal arıları (Apis mellifera L.) insanlar için bal, polen, propolis, arı sütü gibi değerli ürünleri üretmenin yanı sıra, doğada tozlaşma görevini de yapmaktadır. Son yıllarda bal arısı başta olmak üzere tozlayıcıların azalması, dünyada büyük kaygılara neden olmaktadır. Kültür bitkilerinin nektar ve polenlerindeki pestisit kalıntıları, aynı zamanda bal arılarının azalmasında da önemli rol oynamaktadır. Sonuç olarak bu çalışma kapsamında; pestisitler tanım, kullanım, tarihsel süreç, sınıflandırma, mevzuat bakımından arılara etkileri bağlamında ekonomik ve ekolojik olarak incelenip değerlendirilmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2020-03-18

Nasıl Atıf Yapılır

KEKİLLİOĞLU , A. ., & BIÇAK , . Z. (2020). PESTİSİTLER VE ARILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 4(13), 26–44. Erişim adresi: https://ejons.org/index.php/ejons/article/view/94