A LÂKE CİLTERİNİN ÖNEMİ VE YAPIM AŞAMASI

...

Yazarlar

  • Züleyha ZOR zorzuleyha25

Anahtar Kelimeler:

Sanat, Kitap Sanatı, Cilt Sanatı, Lake

Özet

Türk Cilt Sanatı, kâğıdın Orta Asya da kullanılmasıyla başlamış ve zaman içerisinde olgunlaşarak bir sanat dalı haline gelmiştir. Asya kökenli olan cilt sanatının bilinen en güzel örnekleri Türk-İslam cilt sanatında görülmektedir.

Türk cilt sanatı İslam inancının vermiş olduğu saygı ve hürmet çerçevesinde kitap zevkini kazandırmak, okuma hevesini uyandırmak ve kitabı korumak için tezhiple birlikte estetik bir şekilde kullanılarak çok önemli bir kültür hizmeti vermiştir.

Mukavva, deri veya tahta üzerine çeşitli boyalarla ve altınla yapılan bezemeleri bir çeşit vernikle kaplayarak meydana getirilen eserlere ‘lâke’ adı verilmiştir.

Kütüphanelerimizde ‘lâke’ ciltlerin sayısı deri ciltlerle oranla çok azdır çünkü ‘lâke’ ciltlerin hem yapılması zor hem de korunması güçtür. Kolayca çatlayıp dökülmektedir. Günümüzde eskisi kadar güzel ‘lâke’ cilt yapılamamaktadır. Onarılmaya çalışılan ciltlerin de rengi değişmekte ve ek yerleri belli olmaktadır. Cilt sanatının önemli bir uygulama şekli olan lake ciltler, hazırlarken yapım aşamaları ve kullanılan malzemeler üzerine çalıştığım bu makale gelecek nesillere lake cilt sanatını tanıtmak amacı gütmektedir.

Referanslar

..

İndir

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

ZOR, Z. (2023). A LÂKE CİLTERİNİN ÖNEMİ VE YAPIM AŞAMASI: . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL, 7(3), 340–353. Erişim adresi: https://ejons.org/index.php/ejons/article/view/373