MUSUL ESKİ KENT MEYDAN MAHALLESİ'NDE SAVAŞ SONRASI OLUŞAN KENTSEL SORUNLAR

Savaşın Gölgesindeki Musul Eski Kent Meydan Mahallesi: Yıkımın Ardından Oluşan Kentsel Zorluklar

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10478935

Anahtar Kelimeler:

Musul, savaş, Musul Eski Kent, savaş sonrası kentsel sorunlar

Özet

Çalışmanın temel amacı, savaş sonrası “Musul Eski Kenti'nin Meydan Mahallesi”nde ortaya çıkan kent problemlerini bütün yönleri ile ele almaktır. Savaşın ardından meydana gelen büyük yıkımın neden olduğu sorunlar incelenerek, Musul Meydan Mahallesi'nin problem analizi yapılmıştır. Bu mahalle, savaşın etkisiyle ciddi tahribata uğramış, can güvenliğinin olmadığı alanlar, yıkılmış binalar ve yollar gibi önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca Musul Eski Kenti'nin Meydan Mahallesinde, savaş sonrası yaşanan su ve elektrik kesintileri, atık yönetimi sorunları ve altyapı eksiklikleri gibi hizmet sorunları da yaşam kalitesini olumsuz etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir (UNESCO, 2022a).

Bu bağlamda, çalışmada; tarihi kentin savaş sonrasındaki durumu ve ortaya çıkan problemler tanıtılmıştır. Gözlem metodu kullanılarak Musul Eski Kenti'nin bugünkü durumu fotoğraflarla belgelenmiştir. Ayrıca, savaştan önceki eski kent bölge planları ve tarihi fotoğraflar referans alınarak (UNESCO, 2022b), günümüzdeki şehir planları ve görseller ışığında tahribat ve problemlerin neler olduğu detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Yapılan gözlem sonucunda, Musul Eski Kenti'nin Meydan Mahallesi'nde yaşanan bu problemlerin çözümü için kapsamlı bir kurtarma ve yeniden inşa süreci gerekmektedir. Altyapının restore edilmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması, temel hizmetlerin düzenli olarak sağlanması, atık yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi gibi önemli adımlar atılmalıdır. Ayrıca, tarihi mirasın korunması ve mahalle sakinlerinin katılımının sağlandığı sürdürülebilir bir planlama süreci yürütülmelidir. Bu çabaların birleşimiyle Musul Eski Kenti'nin Meydan Mahallesi'nin eski canlılığına kavuşması ve insanların sağlıklı, güvenli ve refah içinde yaşayabileceği bir alan olması hedeflenmelidir. Bunu başarmak için yerel halk, uluslararası toplum ve yerel yönetimler arasında güçlü bir iş birliği ve destek sağlanmalıdır

Referanslar

Aljazeera 2022a. Musul KENTİNDE SAVAŞ SONRASI İZİNSİZ YENİ YAPILAR (https://www.aljazeera.com/features/2019/7/14/modern-revamp-threatens-to-raze-riverfront-in-mosuls-old-city)

Aljazeera 2022b. Musul Kentinde Savaş Sonrası Plansız İnşaatlar VE İzinsiz Restorasyonlar (https://www.aljazeera.com/features/2019/7/14/modern-revamp-threatens-to-raze-riverfront-in-mosuls-old-city.)

BBC 2022a. The Demolished Buildings in Meydan Mahallesi. (https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40890434.)

BBC. (2022b). Musul Kenti Savaş İle İlgili Bilgiler (https://www.bbc.com/arabic/40886609)

Hussein et al. 2019. tarafından yapılan çalışmada Savaş Öncesi ve Sonrası Musul Kent Silüeti (s. 298) incelenmiştir.

Reliefweb 2022. Musul Kenti Savaş Sonrası Oluşan Hava Kırlığı ve Kent Kırlığı (https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-mosul-battle-brings-environmental-damage-serious-impacts-health-prospects-recovery)

Reuters 2022. Evlerine Geri Dönme veya O Bölgelerde Yaşama Konusunda Güvensizlik (https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-displaced-idUSKBN16C0LT.)

Sciencedirect 2022a. Musul Şehri: IŞİD Savaşından Sonra Konut Yeniden İnşası (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275121003590.)

Sciencedirect 2022b. Kent Problemleri İncelemesi. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016822008262)

UNESCO. 2022a. Musul Kenti Genel Bilgiler (https://www.unesco.org/en/revive-mosul)

UNESCO. 2022b. Musul Kenti Savaştan Önce Genel Bilgiler ve Fotoğraflar (https://www.unesco.org/en/revive-mosul/exhibit-brussels?hub=1067)

UNESCO 2022c. Musul Kenti Savaş Sonrası Oluşan Yıkım (https://www.unesco.org/en/articles/documentation-urban-heritage-mosul)

UNESCO 2022d. Korunma Altına Alınarak Restorasyon Yapılmaya Başlanan Birkaç Tarihi Yapı (https://www.unesco.org/en/revive-mosul/heritage?hub=1067.)

UNESCO 2022e. Reviving The City (https://www.unesco.org/en/articles/mosul-rebuilding-begins.)

Unhabitat. 2022a. Musul'da Savaş Sonrası Oluşan Problem ve İlk Planlama Çerçevesi (https://unhabitat.org/the-initial-planning-framework-for-the-reconstruction-of-mosul)

Unhabitat. 2022a. Meydan Mahallesi'nde Koruma Altında Gösteren Birkaç Yapı (https://unhabitat.org/the-initial-planning-framework-for-the-reconstruction-of-mosul.)

Voanews 2022. Musul Şehri: IŞİD Savaşından Sonra Eski Kenti'nde Savaş Kalıntıları. (https://www.voanews.com/a/returnees-to-old-mosul-find-little-besides-rubble-lingering-danger/4009939.html)

Voiceofguides (2022). Mosul Ev Tipi ve Özellikleri (https://voiceofguides.com/ultimate-travel-guide-to-mosul/.)

İndir

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Ali, M., & SULTAN QURRAIE, B. (2023). MUSUL ESKİ KENT MEYDAN MAHALLESİ’NDE SAVAŞ SONRASI OLUŞAN KENTSEL SORUNLAR: Savaşın Gölgesindeki Musul Eski Kent Meydan Mahallesi: Yıkımın Ardından Oluşan Kentsel Zorluklar. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 7(3), 363–379. https://doi.org/10.5281/zenodo.10478935