FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ORIGANUM ONITES L. (İZMİR KEKİĞİ) BİTKİSİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10478997

Özet

Origanum, Lamiaceae familyasına ait ve türleri kekik olarak bilinen önemli bir cinstir. Tıbbi ve ekonomik açıdan önemli olan Origanum onites L. (İzmir kekiği)  ülkemizde en çok ticareti gelişmiş ve en çok ihracatı yapılan kekik türüdür. Bu çalışma ile farklı tuz konsantrasyonlarının (0,25,50,75, ve 100 mM NaCl) İzmir kekiği (O. onites) tohumlarının çimlenme ve çıkış üzerine etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada çimlenme oranı, kökçük uzunluğu, sapçık uzunluğu, kökçük yaş ve kuru ağırlığı, sapçık yaş ve kuru ağırlığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, farklı tuz konsantrasyonları, incelenen tüm özellikler üzerinde % 1 düzeyinde önemli bulunmuştur. İzmir kekiğinin yetiştirilmesinde tuz konsantrasyonlarındaki artışlar, incelenen parametrelerde önemli ölçüde azalmaya neden olmuştur. En düşük değerler 75 mM NaCl dozunda elde edilmiştir. 100 mM NaCl uygulamasında çimlenme olmamıştır. Araştırma bulgularına göre İzmir kekiği, çimlenme evresinde düşük düzeyde tuza toleranslı bir tür olarak değerlendirilebilir. Elde edilen sonuçlar gerek İzmir kekiği yetiştiriciliği gerekse İzmir kekiği ile ilgili yapılacak diğer çalışmalara kaynak oluşturabilir.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

USLU, T., & ULCAY, S. (2023). FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ORIGANUM ONITES L. (İZMİR KEKİĞİ) BİTKİSİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 7(3), 380–392. https://doi.org/10.5281/zenodo.10478997