Viroloji Alanında SCI-E Dizininde yer Alan Dergilerde Türkiye Kaynaklı Yayınlar: 1975’den 2023’e Bibliyometrik bir Analiz

Viroloji Alanında SCI-E Dizininde yer Alan Dergilerde Türkiye Kaynaklı Yayınlar

Yazarlar

  • Sevgi Yılmaz Hancı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Anahtar Kelimeler:

Viroloji; SCI-E; Türkiye; Bibliyometrik

Özet

Giriş: Çalışmamızda viroloji alanında Science Citation Index Expanded(SCI-E)’da indekslenen dergilerde Türkiye kaynaklı yayınların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç Yöntem: “Web of Science(WOS)” veri tabanında SCI-E dergiler listesinde “viroloji” alanı seçilerek, dergilerin ISSN numaralarına ulaşıldı. WOS veri tabanında advanced modunda “IS=ISSN numarası” yazılarak ilgili dergilerin şimdiye kadar yapılan tüm yayın sayıları belirlendi. Ardından “IS=ISSN numarası AND CU=TURKEY” arama kelimeleri yazılarak, aynı ISSN numarasına sahip dergilerde viroloji alanında yayınlanmış Türkiye kaynaklı makaleler belirlendi. Dergilerin katalog bilgileri, toplam yayın sayıları, Türkiye kaynaklı yayınlar, impact faktörü kullanılarak ilgili derginin tüm yayınları içinde Türkiye kaynaklı yayınların % oranları ve Türkiye kaynaklı yıllık yayın ortalaması belirlendi.

Bulgular: Viroloji alanında ülkemizden yıllık ortalama bazında en çok çalışma kabul eden ilk üç dergi “Journal of Medical Virology”, “Future Virology”, “Journal of Clinical Virology” olarak belirlendi. Yayın kabul yüzdesi bazında, ilk üç dergi “Journal of Medical Virology”, “Current HIV Research”, “Future Virology” olarak belirlendi. Analizin yapıldığı tarih itibari ile “Cell Host & Microbe”, “Plos Pathogens”, “Retrovirology”, “Virologie”, “Annual Review of Virology” ve “Virus Evolution” isimli dergilerde ise ile ülkemiz kaynaklı hiçbir yazı yayınlanmamıştır. Viroloji alanında SCI-E indeksine giren 36 dergiden 18’inde (%50) ülkemiz kaynaklı olarak basılan yayın sayısı ise 5’in altında olarak tespit edildi. Dergilerin beş yıllık impact faktörü ile Türkiye kaynaklı yayınların % oranları arasında negatif yönlü korelasyon ilişkisi olduğu belirlendi.

Sonuç: Bu tip bibliyometrik yazılar özellikle yayın yapan ve yapmakta olan meslektaşlarımıza dergi seçimi konusunda kılavuz olabilme potansiyelini taşımaktadır. Sağlıklı veri verilebilmesi için bu tip çalışmaların belli zaman aralıklarında güncelleştirilerek yeniden yazılması da önerilmektedir.

Referanslar

Azim Majumder MA, Shaban SF, Rahman S, et al. PubMed-based quantitative analysis of biomedical publications in the SAARC countries: 1985-2009. J Coll Physicians Surg Pak. 2012;22(9):560-4.

Bliziotis IA, Paraschakis K, Vergidis PI, Karavasiou AI, Falagas ME. Worldwide trends in quantity and quality of published articles in the field of infectious diseases. BMC Infect Dis. 2005 Mar 21;5:16.15780136

Glanville J, Kendrick T, McNally R, Campbell J, Hobbs FD. Research output on primary care in Australia, Canada, Germany, the Netherlands, the United Kingdom, and the United States: bibliometric analysis. BMJ. 2011 Mar 8;342:d1028.

Boldt J, Maleck W, Koetter K. Which countries publish in important anesthesia and critical care journals? Anesthesia and Analgesia 1999; 88: 1175–80.

Bould MD, Boet S, Riem N, Kasanda C, Sossou A, Bruppacher HR. National representation in the anaesthesia literature: a bibliometric analysis of highly cited anaesthesia journals. Anaesthesia. 2010;65(8):799-804.

Erdağ TK., Doğan E., İkiz AÖ. Rinoloji Yayınlarımızın Scıence Cıtatıon Index Kapsamında Dünyadaki Yeri. KBB-Forum 2013;12(3):62-69.

Bas K, Dayangac M, Yaprak O, Yuzer Y, Tokat Y. International collaboration of Turkey in liver transplantation research: a bibliometric analysis. Transplant Proc. 2011;43(10):3796-801.

Cınar O, Dokur M, Tezel O, Acar YA. [Contribution of Turkish Emergency Medicine to the international literature: evaluation of 15 years]. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2011;17(3):248-52.

Dursun P, Gultekin M, Ayhan A. World gynecologic oncology publications and the Turkish contribution to the literature between 2000 and 2007. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(4):861-4.

Bayram B, Limon Ö, Limon G, Hanci V. Bibliometric analysis of top 100 most-cited clinical studies on ultrasound in the Emergency Department. The American Journal of Emergency Medicine. 16.03.2016; http://dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2016.03.033

Onat A. Status of Turkey’s top publications in cardiovascular medicine, revisited after 4 years. Turk Kardiyol Dern Ars 2016;44(4):320-28.

Özbilgin Ş, Hanci V. Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index-Expanded Indexed Journals in the field of Anaesthesiology: A Bibliographic Analysis. Turk J Anaesthesiol Reanim 2017; 26-35.

Buyukcoban S, Hanci V, Özbilgin Ş. Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index Expanded Indexed Journals in the Field of Toxicology: A Bibliographic Analysis. Haydarpasa Numune Med J. 2019;59:142-56.

Yılmaz S, Bakış M. Anesteziyoloji Alanında Türkiye ve Dünyada Yapılan Bilimsel Yayınların Bibliyometrik Analizi. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2014;12(3):143-7.

Agar A, Şahin A. Top 100 Cited Articles On Geriatric Hip Fractures In Orthopaedics: A Bibliometric And Visualised Analysis. Dicle Med J 2022;49(1):102-110.

Hanci SY. Classics of infectious diseases: A bibliometric analysis of the 100 most cited articles. Medicine (Baltimore) 2023;102(17):e33607

Mowafi HA. Bibliometric analysis of the volume and visibility of Saudi publications in leading anesthesia journals. Saudi J Anaesth 2012;6(4):393-7.

Gökkılıç B, Çiçek C, Zeytinoğlu A, Kartal E. Türkiye’de Son On Yılda Saptanan Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Viral Etkenlerin Değerlendirilmesi ve Bibliyometrik Analizi. Turk Mikrobiyol Cemiy Derg 2021;51(1):70-85.

Sirekbasan S, Yıldız SS. Kolistin Direnci ile İlişkili Literatürün Bibliyometrik Analizi: 1947-2019. Turk Mikrobiyol Cemiy Derg 2020;50(4):225-33.

İndir

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz Hancı, S. (2023). Viroloji Alanında SCI-E Dizininde yer Alan Dergilerde Türkiye Kaynaklı Yayınlar: 1975’den 2023’e Bibliyometrik bir Analiz: Viroloji Alanında SCI-E Dizininde yer Alan Dergilerde Türkiye Kaynaklı Yayınlar. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL, 7(3), 407–423. Erişim adresi: https://ejons.org/index.php/ejons/article/view/366