A Promising Method For Post-COVID/Long-COVID Syndrome: Noninvasive Vagus Nerve Stimulation

Noninvasive Vagus Nerve Stimulation For Covid-19

Yazarlar

  • Ali Veysel Özden Bahçeşehir University
  • Alper Perçin Iğdır University

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8198614

Anahtar Kelimeler:

Autonomic Nervous System Dysfunction, Long-COVID, Neuromodulation, Vagus Nerve Stimulation, Post-COVID

Özet

COVID-19 salgını benzeri görülmemiş hastalık, ölüm ve küresel bozulmaya neden oldu. Çoğu COVID-19 hastasının semptomları hafiftir ve birkaç hafta içinde iyileşirken, %50'den fazlası birkaç ay sonra devam eden semptomlarla kalır ve bunların çoğu doğası gereği otonomik görünür. Otonom sinir sistemi (OSS) işlev bozukluğu, Post veya Long Covid sendromunun altında yatan mekanizma olabilir ve semptomlarıyla ilişkili gibi görünmektedir. Nöromodülasyon yöntemleri sempatik ve parasempatik dalların aktivitelerini iyileştirebilir ve düzenleyebilir. Vagus Sinir Stimülasyonu (VNS), ilaca dirençli epilepsi ve depresyon tedavisi için onaylanmıştır. Ayrıca hiperinflamasyonu azalttığı ve ANS'deki dengesizliği düzeltme potansiyeli taşıdığı gösterilmiştir. Dolayısıyla noninvaziv VNS'nin COVID-19 hastalarında yardımcı tedavi olarak kullanılabileceği söylenebilir. COVID-19 pnömoni vakalarında, transkutanöz kulaktan VNS, belirgin şekilde yükselmiş interlökin-6 seviyelerini azaltabilir. Ayrıca VNS, COVID-19 ile ilişkili solunum semptomlarında faydalı görünmektedir. Ancak seçici VNS, akut solunum sıkıntısı sendromuna neden olan COVID-19'da bronkokonstriksiyon gibi istenmeyen yan etkileri azaltmak için önemlidir. VNS, mukus sekresyonunu artırarak hava yolu geçişini daha da azaltabilir. Bunu önlemek için organa/fonksiyona özel stimülasyon ANS'nin düzenlenmesi için daha iyi olacaktır. Şiddetli COVID-19 hastalarında sitokin fırtınasının tedavisi için de VNS önerilir ve daha doğru tedavi için yine OSS'nin izlenmesi önerilir. Sitokin fırtınası, sempatik aşırı aktivite ve OSS disfonksiyonu ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Dolayısıyla PNS aracılı antiinflamatuar etkinin hiperinflamatuar durumda azaldığı söylenebilir. Post-Covid hastalarında kronik OSS disfonksiyonu muhtemelen bir kısır döngü içinde devam ediyor. Hastalığa bağlı stres de durumu kötüleştirir. Güvenli bir tedavi yöntemi olarak kulaktan VNS, hiperinflamasyon ile seyreden Covid-19 ve benzeri bulaşıcı hastalıklarda adjuvan tedavi olarak tercih edilebilir. OSS'nin enfeksiyöz ajanlara karşı spesifik bağışıklığı bozmadan immün sistemi modüle etme yeteneği, COVID-19 ve diğer enfeksiyöz ajanlara bağlı inflamatuar durumların tedavisinde oldukça avantajlıdır. Hem aktif hastalık döneminde hem de sonrasında uzun süreli COVID'i kontrol altına almak için COVID-19 semptomlarının yönetiminde non-invaziv nöromodülasyon yöntemleri tercih edilebilir. İnvaziv olmayan kraniyal mikro akım uyarımı, Post Covid hastalarında vasküler düzensizliği azaltabilir ve bilişsel bozukluğu iyileştirebilir. Vagus siniri sinyal bozukluğu ve ANS disfonksiyonunun uzun süreli COVID'de ortaya çıkması muhtemeldir. Buna genellikle bir bağışıklık sistemi bozukluğu eşlik eder. Yorgunluk, halsizlik, beyin sisi, baş ağrıları, uyku sorunları, kas ağrısı, taşikardi Long COVID'de yaygın olarak görülür ve tümü OSS disfonksiyonu ile ilişkilidir. VNS, güvenli olduğu kabul edilmiş bir yöntemdir ve postural ortostatik taşikardi sendromunun ve Long COVID ile ilişkili diğer semptomların tedavisinde faydalı olabilir.

Referanslar

Dani M, Dirksen A, Taraborrelli P, Torocastro M, Panagopoulos D, Sutton R, Lim PB.Autonomic dysfunction in 'long COVID': rationale, physiology and management strategies.Clin Med (Lond). 2021 Jan;21(1):e63-e67.

Larsen NW, Stiles LE, Miglis MG.Preparing for the long-haul: Autonomic complications of COVID- 19. Auton Neurosci. 2021 Nov;235:102841.

Benarroch EE. Physiology and Pathophysiology of the Autonomic Nervous System. Continuum (Minneap Minn). 2020 Feb;26(1):12-24.

Berntson GG, Cacioppo JT, Quigley KS. Autonomic determinism: the modes of autonomic control, the doctrine of autonomic space, and the laws of autonomic constraint. Psychol Rev. 1991 Oct;98(4):459-87.

Porzionato A, Emmi A, Barbon S, Boscolo-Berto R, Stecco C, Stocco E, Macchi V, De Caro R Sympathetic activation: a potential link between comorbidities and COVID-19. FEBS J. 2020 Sep;287(17):3681-3688.

Pan Y, Yu Z, Yuan Y, Han J, Wang Z, Chen H, Wang S, Wang Z, Hu H, Zhou L, Lai Y, Zhou Z, Wang Y,Meng G, Yu L and Jiang H. Alteration of Autonomic Nervous System Is Associated With Severityand Outcomes in Patients With COVID-19. Front. Physiol. (2021) 12:630038.

Buoite Stella A, Furlanis G, Frezza NA, Valentinotti R, Ajcevic M, Manganotti P. Autonomic dysfunction in post-COVIDpatientswithand witfhout neurological symptoms: a prospective multidomain observational study. J Neurol. 2021 Aug 12:1-10.

Becker RC. Autonomic dysfunction in SARS-COV-2 infection acute and long-term implications COVID-19 editor's page series. J Thromb Thrombolysis. 2021 Oct;52(3):692-707.

Gibbins I. Functionalorganization of autonomicneuralpathways. Organogenesis. 2013 Jul-Sep;9(3):169-75.

Shouman K, Vanichkachorn G, Cheshire WP, Suarez MD, Shelly S, Lamotte GJ, Sandroni P, Benarroch EE, Berini SE, Cutsforth-Gregory JK, Coon EA, Mauermann ML, Low PA, Singer W. Autonomic dysfunction following COVID-19 infection: an early experience. Clin Auton Res. 2021 Jun;31(3):385-394.

Goldstein DS. The extended autonomic system, dyshomeostasis, and COVID-19.Clin Auton Res. 2020 Aug;30(4):299-315.

Fudim M, Qadri YJ, Ghadimi K, MacLeod DB, Molinger J, Piccini JP, Whittle J, Wischmeyer PE, Patel MR, Ulloa L. Implications for Neuromodulation Therapy to Control Inflammation and Related Organ Dysfunction in COVID-19. J Cardiovasc Transl Res. 2020 Dec;13(6):894-899.

dos Santos CC, Shan Y, Akram A, Slutsky AS, Haitsma JJ. Neuroimmune regulation of ventilator-induced lung injury. Am J Respir Crit Care Med. 2011 Feb 15;183(4):471-82.

van Westerloo DJ, Giebelen IA, Meijers JC, Daalhuisen J, de Vos AF, Levi M, van der Poll T. Vagus nerve stimulation inhibits activation of coagulation and fibrinolysis during endotoxemia in rats. J Thromb Haemost. 2006 Sep;4(9):1997-2002.

Huston JM, Gallowitsch-Puerta M, Ochani M, Ochani K, Yuan R, Rosas-Ballina M, Ashok M, Goldstein RS, Chavan S, Pavlov VA, Metz CN, Yang H, Czura CJ, Wang H, Tracey KJ. Transcutaneous vagus nerve stimulation reduces serum high mobility group box 1 levels and improves survival in murine sepsis. Crit Care Med. 2007 Dec;35(12):2762-8.

Davido B, Seang S, Tubiana R, de Truchis P.PostCOVID-19 chronic symptoms: a postinfectious entity?Clin Microbiol Infect. 2020 Nov;26(11):1448-1449.

Blitshteyn S, Whitelaw S. Postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS) and other autonomic disorders after COVID-19 infection: a case series of 20 patients.Immunol Res. 2021 Apr;69(2):205-211.

O'Sullivan JS, Lyne A, Vaughan CJ. COVID-19-induced postural orthostatic tachycardia syndrome treated with ivabradine.BMJ Case Rep. 2021 Jun 14;14(6):e243585.

Miglis MG, Prieto T, Shaik R, Muppidi S, Sinn DI, Jaradeh S. A case report of postural tachycardia syndrome after COVID-19. Clin Auton Res. 2020 Oct;30(5):449-451.

Raj SR, Arnold AC, Barboi A, Claydon VE, Limberg JK, Lucci VM, Numan M, Peltier A, Snapper H, Vernino S; American Autonomic Society. Long-COVID postural tachycardia syndrome: an American Autonomic Society statement.Clin Auton Res. 2021 Jun;31(3):365-368.

Johansson M, Ståhlberg M, Runold M, Nygren-Bonnier M, Nilsson J, Olshansky B, Bruchfeld J, Fedorowski A. Long-Haul Post-COVID-19 Symptoms Presenting as a Variant of Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome: The Swedish Experience.JACC Case Rep. 2021 Apr;3(4):573-580.

Suresh K, Alam MDU, Satkovich E. COVID-19-Associated Dysautonomia. Cureus. 2021 Aug 13;13(8):e17156.

Kakumoto T, Kobayashi S, Yuuki H, Kainaga M, Shirota Y, Hamada M, Hashimoto Maeda M, Kubota A, Kawai M, Saito M, Ishiura H, Toda T. Cranial Nerve Involvement and Dysautonomia in Post-COVID-19 Guillain-Barre Syndrome.Intern Med. 2021 Nov 1;60(21):3477-3480.

Moreno-Escobar MC, Kataria S, Khan E, Subedi R, Tandon M, Peshwe K, Kramer J, Niaze F, Sriwastava S. AcutetransversemyelitiswithDysautonomia following SARS-CoV-2 infection: A case report and review of literature.J Neuroimmunol. 2021 Apr 15;353:577523.

Biassoni E, Assini A, Gandoglia I, Benedetti L, Boni S, Pontali E, Feasi M, Gandolfo F, Del Sette M.

The importance of thinking about Guillain-Barre syndrome during the COVID-19 pandemic: a case with pure dysautonomic presentation.J Neurovirol. 2021 Aug;27(4):662-665.

Townsend L, Moloney D, Finucane C, McCarthy K, Bergin C, Bannan C, et al. (2021) Fatigue following COVID-19 infection is not associated with autonomic dysfunction. PLoS ONE 16(2): e0247280.

Lo YL. COVID-19, fatigue, and dysautonomia.J Med Virol. 2021 Mar;93(3):1213.

Barizien N, Le Guen M, Russel S, Touche P, Huang F, Vallée A. Clinicalcharacterization of dysautonomia in long COVID-19 patients.Sci Rep. 2021 Jul 7;11(1):14042.

Azabou E, Bao G, Bounab R, Heming N, Annane D. Vagus Nerve Stimulation: A Potential Adjunct Therapy for COVID-19. Front Med (Lausanne). 2021 May 7;8:625836.

Boezaart AP, Botha DA. Treatment of Stage 3 COVID-19 With Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation Drastically Reduces Interleukin-6 Blood Levels: A Report on Two Cases. Neuromodulation. 2021 Jan;24(1):166-167.

Staats P, Giannakopoulos G, Blake J, Liebler E, Levy RM. The Use of Non-invasive Vagus Nerve Stimulation to Treat Respiratory Symptoms Associated With COVID-19: A Theoretical Hypothesis and Early Clinical Experience. Neuromodulation. 2020 Aug;23(6):784-788.

Mastitskaya S, Thompson N, Holder D. Selective Vagus Nerve Stimulation as a Therapeutic Approach for the Treatment of ARDS: A Rationale for Neuro-Immunomodulation in COVID-19 Disease. Front Neurosci. 2021 Apr 13;15:667036.

Bonaz B, Sinniger V, Pellissier S. Targeting the cholinergic anti-inflammatorypathway with vagusnervestimulation in patients with Covid-19?Bioelectron Med. 2020 Jul 29;6:15.

Qin Z, Xiang K, Su DF, Sun Y, Liu X. Activation of the Cholinergic Anti-Inflammatory Pathway as a Novel Therapeutic Strategy for COVID-19.Front Immunol. 2021 Feb 8;11:595342.

Al-Kuraishy HM, Al-Gareeb AI, Qusti S, Alshammari EM, Gyebi GA, Batiha GE. Covid-19-Induced Dysautonomia: A Menace of Sympathetic Storm. ASN Neuro. 2021 Jan-Dec;13:17590914211057635.

Kaniusas E, Szeles JC, Kampusch S, Alfageme-Lopez N, Yucuma-Conde D, Li X, Mayol J, Neumayer C, Papa M, Panetsos F. Non-invasive Auricular Vagus Nerve Stimulation as a Potential Treatment for Covid19-Originated Acute Respiratory Distress Syndrome. Front Physiol. 2020 Jul 28;11:890.

Baptista AF, Baltar A, Okano AH, Moreira A, Campos ACP, Fernandes AM, Brunoni AR, Badran BW, Tanaka C, de Andrade DC, da Silva Machado DG, Morya E, Trujillo E, Swami JK, Camprodon JA, Monte-Silva K, Sá KN, Nunes I, Goulardins JB, Bikson M, Sudbrack-Oliveira P, de Carvalho P, Duarte-Moreira RJ, Pagano RL, Shinjo SK, Zana Y. Applications of Non-invasive Neuromodulation for the Management of Disorders Related to COVID-19. Front Neurol. 2020 Nov 25;11:573718.

Sabel BA, Zhou W, Huber F, Schmidt F, Sabel K, Gonschorek A, Bilc M. Non-invasive brain microcurrent stimulation therapy of long-COVID-19 reduces vascular dysregulation and improves visual and cognitive impairment. Restor Neurol Neurosci. 2021;39(6):393-408.

Proal AD, VanElzakker MB. Long COVID or Post-acute Sequelae of COVID-19 (PASC): An Overview of Biological Factors That May Contribute to Persistent Symptoms. Front Microbiol. 2021 Jun 23;12:698169.

Petelin Gadze Z, Bujan Kovac A, Adamec I, Milekic N, Sulentic V. Vagal nerve stimulation is beneficial in postural orthostatic tachycardia syndrome and epilepsy. Seizure. 2018 Apr;57:11-13.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-20

Nasıl Atıf Yapılır

Özden, A. V., & Perçin, A. (2023). A Promising Method For Post-COVID/Long-COVID Syndrome: Noninvasive Vagus Nerve Stimulation: Noninvasive Vagus Nerve Stimulation For Covid-19. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 7(1), 16–23. https://doi.org/10.5281/zenodo.8198614