ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARIN OOSİTLERİNDE CAJAL CİSİM BENZERİ YAPILARIN MEVCUDİYETİNE DAİR İLK BULGU

Yazarlar

  • Nadim YILMAZER Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7221039

Anahtar Kelimeler:

Donax trunculus, Cajal cisim, Oosit, Elektron mikroskobu

Özet

1903 yılında Santiago Ramón y Cajal tarafından keşfedilen Cajal cisimler en çok araştırılmış nükleer cisimlerdir. Bugüne kadar böcek, balık, kurbağa, kuş, memeli, bitki ve maya gibi birçok ökaryotik canlıdan bildirilmiştir. Bu çalışmada elektron mikroskobu ile Donax trunculus’un gelişmekte olan oositlerinin germinal vesikülünde, bugüne kadar araştırılan çift kabukluların hiç birinin oositinde görülmemiş ve bildirilmemiş olan Cajal cisim benzeri yapılar görülmüştür. Sayıları ve büyüklükleri farklı türlerde ve hücre tiplerinde değişik olan Cajal cisimler somatik hücrelerde 0.1-1 μm çapında ve 2-10 tane iken, oosit Cajal cisimleri her çekirdekte 50-100 tane kadar olup, çapları 1 ile 30 μm arasında olabilmektedir. Bu çalışma ile Donax trunculus oositindeki Cajal cisim benzeri yapıların sayısı 6-12 ve büyüklükleri 0.8-1.2 μm olarak bulunmuştur. Bu bakımından Donax trunculus‘un Cajal cisim benzeri yapıları somatik hücrelerdeki Cajal cisimlere benzemektedir. Donax trunculus Cajal cisimlerin yapı ve fonksiyonunu araştıran hücre biyologları ve moleküler biyologlar için iyi bir model canlı olabilir.

İndir

Yayınlanmış

2022-07-29

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZER, N. (2022). ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALARIN OOSİTLERİNDE CAJAL CİSİM BENZERİ YAPILARIN MEVCUDİYETİNE DAİR İLK BULGU. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL, 6(22), 465–471. https://doi.org/10.5281/zenodo.7221039