MICROFACIES ANALYSIS OF LOWER AND MIDDLE EOCENE CARBONATE ROCKS IN THE EAST OF LAKE VAN (TURKEY)

Authors

  • Türker YAKUPOĞLU Van Yüzüncü Yıl University, Engineering Faculty, Department of Geological Engineering
  • Dyar Azad OMAR Geological Engineer (MSc.), Azadi Neighborhood, Qasimmlo Street, No:1, Erbil

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7221016

Keywords:

Eosen, Karbonatlı kayaçlar, Mikrofasiyes, Türkiye, Van

Abstract

Van İli’nde (Türkiye) yüzeyleyen Alt ve Orta Eosen yaşlı sedimanter kayaçların mikrofasiyesleri ve çökelme ortamları hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmıştır. Çalışma, Toprakkale ve Yücelendere formasyonlarında ölçülen üç stratigrafi kesiti boyunca toplanan altmış beş örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu kaya birimleri karbonatlı kayaçlardan oluşmaktadır. Bunların mikrofasiyeslerini ve çökelme ortamlarını belirlemek amacıyla ince kesitler üzerinde petrografi çalışması yapılmıştır. Kayaçlar çoğunlukla biyomikrittir. Karbonatlı kayaç örneklerinin özelliklerine göre beş mikrofasiyes belirlenmiştir. Bunlar; 1) Globigerina ve Acarinina’lı vaketaşı mikrofasiyesi, 2) Globigerina ve Acarinina’lı vaketaşı-istiftaşı mikrofasiyesi, 3) Globigerina ve Acarinina’lı istiftaşı-tanetaşı mikrofasiyesi, 4) Milioliidae ve Kırmızı Algli tanetaşı mikrofasiyesi, 5) Nummulites ve Kırmızı Algli istiftaşı mikrofasiyesidir. Bu mikrofasiyesler, Alt-Orta Eosen yaşlı karbonatlı kayaçların şelf lagününden derin denize kadar değişen ortamlarda oluştuklarını göstermektedir. Çökelme ortamlarındaki bu farklılıkların transgresyon ve regresyon olaylarıyla ilişkili olarak su seviyesindeki değişimlerin sonucu olduğu yorumu yapılmıştır.

Published

2022-07-29

How to Cite

YAKUPOĞLU, T., & OMAR, D. A. (2022). MICROFACIES ANALYSIS OF LOWER AND MIDDLE EOCENE CARBONATE ROCKS IN THE EAST OF LAKE VAN (TURKEY). EJONS INTERNATIONAL JOURNAL, 6(22), 421–436. https://doi.org/10.5281/zenodo.7221016