ELEKTROKİMYASAL ÇALIŞMALARDA FARKLI ASETAT TAMPON DERİŞİMLERİNİN ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Yazarlar

  • Ahmet İLHAN Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD
  • Umut KÖKBAŞ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD
  • Levent KAYRIN Girne Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD

DOI:

https://doi.org/10.38063/ejons.622

Anahtar Kelimeler:

Asetat tamponu, Hidrojen peroksidaz, Elektrokimya

Özet

Genel olarak enzimler çözünürdür; substrat, pH, tampon derişimi ve sıcaklık gibi çeşitli etkenler tarafından inhibe edilebilirler. Optimum tampon konsantrasyonu enzim aktivitesi için önemli bir faktördür. Tampon çözeltileri, yalnızca küçük bir belirsizliğe sahip olan bir sistemin pH'ını sabit tutmak için kullanılan belirli bir tamponlama kapasitesine sahiptir. Tampon kapasitesi hem konsantrasyona hem de pH'ya bağlıdır. Elektrokimyasal çalışmalarda tampon derişimi önemli bir etken iken, çoğu çalışmada bu etken göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada tampon derişiminin enzim aktivitesi üzerine etkisini belirlemek için, çapraz bağlı hidrojen peroksidaz enzimi kullanılarak, enzim aktivitesinin farklı tampon derişimlerindeki iyonik kuvvet etkisinden yararlanıldı. Altın elektrot üzerine HRP enzimi, BSA, jelatin ve glutaraldehit’in UV ışık yardımıyla immobilize edilmesi ile hazırlandı. Aynı koşullarda hazırlanan elektrotlar ile 25, 50, 100 ve 200 mM asetik asit tamponunda ölçümler gerçekleştirildi. Bu çalışmada sadece doğru pH değerinde çalışmanın yeterli olmadığı aynı zamanda doğru derişimde çalışmanın önemi vurgulanmak istenmiştir. Kullanılacak tamponun derişiminin, enzim performansında önemli olduğunu destekleyen daha farklı çalışmalarla da ortaya koyulması gerektiğini söyleyebiliriz

İndir

Yayınlanmış

2022-03-20

Nasıl Atıf Yapılır

İLHAN, A., KÖKBAŞ, U., & KAYRIN, L. (2022). ELEKTROKİMYASAL ÇALIŞMALARDA FARKLI ASETAT TAMPON DERİŞİMLERİNİN ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 6(21), 293–301. https://doi.org/10.38063/ejons.622