Bozcaada (Çanakkale, Türkiye) Denizel Biyoçeşitliliği Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Cahide Çiğdem YIĞIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü
  • Hasan Barış ÖZALP Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
  • Ekrem Şanver ÇELİK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü
  • İlknur AK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü
  • Adnan AYAZ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
  • Uğur ALTINAĞAÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
  • Çetin KEDİOĞLU Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Çanakkale
  • Fatma ÇOLAKOĞLU Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gıda Teknolojisi Bölümü
  • Alkan ÖZTEKİN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38063/ejons.564

Anahtar Kelimeler:

Biyoçeşitlilik, Bozcaada, Türkiye

Özet

Bozcaada, balıkçılığı, turizm ve tarihi alan etkileşimi üçgeninde son yıllarda adı sıklıkla duyulan ve bilimsel araştırmaların yoğunlaştığı bölgelerden biridir. Çalışmada Türkiye'nin önemli adalarından olan ve kendine özgü ekosistemi ile farklılık oluşturan Bozcaada çevresinde belirlenen 14 istasyonda 0-30 metre derinlikler arasındaki kayalık ve kumluk habitatlardaki biyolojik çeşitlilik araştırılmıştır. Proje kapsamında Bozcaada çevresinde 39 balık (%32), 29 sünger (%24), 21 makroalg (%18), 11 mercan (%9), 6 yumuşakça (%5), 4 derisi dikenli (%3), 4 kordalı (%3), 3 eklem bacaklı (%3), 2 deniz çiçekli bitkisi (%2) ve 1 yosun hayvancığı (%1) ait toplam 120 tür teşhis edilmiştir. 7. İstasyonun biyolojik çeşitliliğinin diğer istasyonlara göre daha fazla olduğu (48 tür) proje sonunda belirlenmiştir. En fazla tür içeren grup balıklar (Pisces) olarak bulunmuştur. Bunu sırasıyla süngerler (Porifera), algler (Thallophyta) takip etmiştir. Yapılan Bray-Curtis benzerlik analiz sonuçlarına (BioDiversity Pro) göre 3 ve 4. İstasyonlar arasında tür grupları bakımından %81,93 oranında en fazla benzerlik tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda biyolojik çeşitliliğin yüksek olduğu bölgelerde bile kıyı balıkçılığı açısından çok verimli olmadığı saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-20

Nasıl Atıf Yapılır

YIĞIN, C. Çiğdem, ÖZALP, H. B., ÇELİK, E. Şanver ., AK, İlknur ., AYAZ, A., ALTINAĞAÇ, U., KEDİOĞLU, Çetin, ÇOLAKOĞLU, F., & ÖZTEKİN, A. (2022). Bozcaada (Çanakkale, Türkiye) Denizel Biyoçeşitliliği Üzerine Bir Araştırma. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 6(21), 136–149. https://doi.org/10.38063/ejons.564