Yatak Üretimi Yapan Bir Mobilya İşletmesinde İş Gören Verimliliğinin Düşmesine Yol Açan İş Zaman Kayıplarının Belirlenmesi ve Simülasyon Yöntemi ile Kapasite Artırımı

Yazarlar

  • Mehmet ÇOLAK Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Teknoloji Fakültesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği
  • Tahsin ÇETİN Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Teknoloji Fakültesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği
  • Mesut GÜLER Muğla Sıtkı Koçman Ünv., Teknoloji Fakültesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği

DOI:

https://doi.org/10.38063/ejons.530

Anahtar Kelimeler:

Mobilya sektörü, Simülasyon, Atölye tipi üretim sistemi, Kapasite artırımı

Özet

Türkiye; hızla artan nüfusu, avantajlı coğrafyası, avantajlı coğrafyanın ihracata katkıları ile dünya çapındaki gelişimini sürdürmeye devam etmektedir. Ülkemizde harekete geçen en önemli sektörlerden biri de hiç kuşkusuz, yatak sektörüdür. Son yıllarda yatak sektöründe yaşanan gelişmeler, yenilikler ve sektörün örnek dayanışması, yatak sektörünü olumlu yönde etkileyen faktörler olmuştur. Ancak yatak sektörü, fazla işgücü gerektiren karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu yüzden yatak üreten işletmelerin, düşük verimlilik, ürün miktarının azlığı ve üretim planlama zorluğu gibi sorunları olduğu bilinmektedir. Mobilya endüstrisinde, verimliliği olumsuz etkileyen faktörlerin, verimliliği düşürmesi dolayısıyla önleyici tedbirler alınmalıdır. Mobilya endüstrisinde verimin düşmesine neden olan kayıp iş zamanlarında etkili iki temel faktör vardır. Bunlardan birincisi, yönetimden ve iş görenlerden kaynaklanan iş zaman kaybı, diğeri ise, ürünün tasarımı ve üretim yöntemleri hatalarından kaynaklanan iş zamanı kayıplarıdır. Mobilya endüstrisinde meydana gelen iş zamanı kayıplarının araştırılması alınacak önlemler açısından önem taşımaktadır. İşgücü kayıplarının yoğunluğu ve sebep-sonuç ilişkileri açısından araştırılması uzun yıllardan beri diğer ülkelerde ve ülkemizde de yapılmaktadır. Ancak mobilya işletmelerinde böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada; büyük ölçekli bir mobilya işletmesinde iş gören verimliliğinin düşmesine yol açan iş zamanı kayıplarının bulunması ve çözümlerinin üretilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada atölye tipi üretim yapan ve işgücü yoğun olan özel bir yatak işletmesinin “A Grubu” yatak üretim hattı ele alınmıştır. Bu çalışma kapsamında; • Mevcut üretim sisteminin ARENA simülasyon yazılımıyla modellenmiş, • Üretim miktarını kısıtlayan kayıplar belirlenmiş, • Kayıpların yaşandığı noktalarda iyileştirmeler yapılmış, • Mevcut kapasitenin arttırılmasını sağlayacak yollar alternatifler türetilmiş ve oluşturulan bu iki senaryodan, birinci senaryo “A Grubu” yatak üretim miktarının kapasitenin yaklaşık 32 adet (% 65,31) artarak toplam üretim kapasitesinin 81 adede çıktığı gözlemlenmiş, • Belirlenen yolların alternatiflerin ARENA simülasyon yazılımıyla modellenmesi ve elde edilen sonuçların analizi ile üretim kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-20

Nasıl Atıf Yapılır

ÇOLAK, M., ÇETİN, T., & GÜLER, M. (2022). Yatak Üretimi Yapan Bir Mobilya İşletmesinde İş Gören Verimliliğinin Düşmesine Yol Açan İş Zaman Kayıplarının Belirlenmesi ve Simülasyon Yöntemi ile Kapasite Artırımı. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 6(21), 1–11. https://doi.org/10.38063/ejons.530