SİİRT CAS EVLERİ MİMARİ İNCELEMESİ ve BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN RESTORASYON ÖNERİLERİ

Yazarlar

  • Bahar NAS Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.38063/ejons.331

Anahtar Kelimeler:

Mimari farkındalık, Kültürel miras, Geleneksel Mimari, Cas Evleri, Restorasyon

Özet

Siirt, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan birçok kültüre ev sahipliği yapmış Türkiye’nin bir ilidir. Doğu ile Batının arasında, kültür ve sanat açısından her dönemin izlerini taşıyan bir geçiş köprüsüdür. Bu araştırmanın odak noktası olan Siirt kent merkezi içerisinde her dönemin varlığını hissettiren, şaşırtacak kadar önemli yapılara sahip olan bir kültür mirası saklamaktadır. Ancak kültür mirası olan Cas Evleri'ne ilişkin detaylı çalışmalar yapılmamıştır. Bu kültürel miras ihmal edilmiş ve yok olmaya başlamıştır. Bu araştırmadaki amaç bu bölgede bir farkındalık yaratarak kültürel ve mimari miras varlıklarına sahip çıkıp, bu mirası belgelemek ve korunması için bilgi birikimi oluşturmaktır. Aynı zamanda mevcut restorasyon örneklerini inceleyerek öneri sunmaktır. İklimsel konforun, geleneklerin, kültürün ve mahremiyetin beraberinde getirdiği; Siirt'in geleneksel konut mimarisindeki, plan ve cephe tipolojilerindeki zenginliği bu bölgeyi geleneksel mimari kimliği bağlamında özel ve zengin kılmıştır. Mimari değeri yüksek olan bu geleneksel konut binalarının çoğu, önemli ölçüde hasarlıdır ve korunmalıdır. Yöntemsel olarak bu araştırma seçilen bir bölgeye odaklı bir ‘Durum Çalışması’ dır ve arazi çalışması gerektirmektedir. Bu nedenle odaklanan bölgede yapılan bazı çalışmalar şunlardır: arazi gezileri düzenlenmiştir, arazi üzerinde serbest el çizimi ile mevcut durumun tespiti için röleve çalışması yapılmış, ölçü alınmıştır. Daha fazla bilgi edinmek için yerli halkla görüşme yapılmıştır. Belgeleme yapmak için birçok fotoğraf çekilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2020-09-15

Nasıl Atıf Yapılır

NAS, B. . (2020). SİİRT CAS EVLERİ MİMARİ İNCELEMESİ ve BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN RESTORASYON ÖNERİLERİ. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 4(15), 761–769. https://doi.org/10.38063/ejons.331