Bilişsel Davranışçı Terapinin Obsesif Kompulsif Bozuklukta Ele Alınması: Vaka Sunumu

Bilişsel Davranışçı Terapinin Obsesif Kompulsif Bozuklukta Ele Alınması: Vaka Sunumu

Yazarlar

  • Ayşen Dorusoy psikoloji
  • Meryem Karaaziz

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10487836

Özet

Bu vaka sunumun da, 24 yaşındaki bekar kadın danışanın DSM-5 kriterleri ele alınarak Obsesif Kompulsif Bozukluk belirtilerinin bilişsel davranışçı terapi yöntemiyle tedaviye başlanılmıştır. Danışan ile toplam 5 seans yapılmıştır. Danışanın son 3 yıldır yaşamış olduğu obsesif ve kompulsif belirtiler hem ailesiyle hem de sosyal yaşamında büyük ölçüde değişime yol almıştır. Yaşadığı bu durumun onun dönüm noktası olduğunu belirtmiştir. Yapmış olduğu kompulsiyonların saçma olduğunun bilincindedir fakat buna engel olamamaktadır. Danışan tedaviye karşı iç görü ve motivasyonu tamdır. Bellekte herhangi bir bozulma gözlemlenmemiştir. Bundan dolayı yakın zaman da tedaviye olumlu yanıt vereceği düşünülmektedir. Tedavi planları danışanla ortak birlik çerçevesinde oluşmaktadır. İlk olarak kompulsiyonlarından başlanılması hedeflenmiştir. Bilişsel Davranışçı Terapi tekniklerinden olan; Maruz Bırakma Tekniği, Tepki Önleme Tekniği, Düşünce Kaydı Formu, Düşünceyi Durdurma ve ev ödevleri gibi yöntemler uygulanılması hedeflenmiştir. Danışanın risk ve dehşet olarak gördüğü olayın aslında korkulacak bir şey olmadığını kendi öznel deneyimi ile farkına varması amaçlanmaktadır. Problem yaratan olayların listesi hazırlanır, olumsuz otomatik düşünceler belirlenerek yerine sağlıklı düşünceler getirilmesi hedeflenmiştir.

 

 

Anahtar Kelimeler: Obsesif Kompulsif Bozukluk, Bilişsel Davranışçı Terapi, Teknikler

İndir

Yayınlanmış

2023-12-20

Nasıl Atıf Yapılır

Dorusoy, A., & Karaaziz, M. . (2023). Bilişsel Davranışçı Terapinin Obsesif Kompulsif Bozuklukta Ele Alınması: Vaka Sunumu: Bilişsel Davranışçı Terapinin Obsesif Kompulsif Bozuklukta Ele Alınması: Vaka Sunumu. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 7(4), 522–529. https://doi.org/10.5281/zenodo.10487836