RESTFUL WEB SERVİS TESTLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME

Yazarlar

  • Ecem İREN Computer Programming Program, İzmir Kavram Vocational School, İzmir
  • Gizem İREN Department of Computer Engineering, Ege University, İzmir
  • Aylin KANTARCI Department of Computer Engineering, Ege University, İzmir

DOI:

https://doi.org/10.38063/ejons.608

Anahtar Kelimeler:

Yazılım Testi, RESTful Web Servis Testi, Fonksiyonel Test, Performans Testi, Otomasyon Araçları

Özet

Yazılım testi, tasarım, uygulama, bakım ve yönetim gibi birçok teknik ve teknik olmayan alanı kapsayan geniş bir alandır. Test süreçlerinin müşterilerin beklentilerinin karşılanmasında önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Geliştirilen yazılımın müşterilerin talep ettiği ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığını görmek için yazılım testleri yapılmaktadır. Testler yardımıyla yazılımdaki mevcut hatalar tespit edilip müşteri gereksinimlerine göre düzeltilmektedir. Ek olarak, günümüzde büyük yazılım projelerinde yaygın olarak kullanılan web servisleri uygulamaların veritabanından veri çekebilmesini sağlayan önemli bir bileşen olarak düşünülebilir. Bu nedenle bilgi sistemlerinde kilit bir rol oynayan web servisleri, ürün müşterilere sunulmadan önce detaylı olarak test edilmelidir. Bu çalışmada RESTful web servis testi konusu kapsamlı olarak incelenmiş ve test için kullanılan otomasyon araçları bazı kriterler ele alınarak karşılaştırılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-20

Nasıl Atıf Yapılır

İREN, E., İREN, G., & KANTARCI, A. (2022). RESTFUL WEB SERVİS TESTLERİ HAKKINDA BİR İNCELEME. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 6(21), 224–240. https://doi.org/10.38063/ejons.608