KAYA , H. ., ve S. ARSLAN SELÇUK. “BİYOFİLİK TASARIM VE İYİLEŞTİREN MİMARLIK: SAĞLIK YAPILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), c. 2, sy 3, Eylül 2018, ss. 35-47, https://ejons.org/index.php/ejons/article/view/9.