Akın, Y. “Türkiye’nin Sıcak İklim Koşullarında Kaz Yetiştiriciliği: Diyarbakır İli Örneği”. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), c. 7, sy 4, Aralık 2023, ss. 512-21, doi:10.5281/zenodo.10487537.