USLU, T., ve S. ULCAY. “FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ORIGANUM ONITES L. (İZMİR KEKİĞİ) BİTKİSİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ”. Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), c. 7, sy 3, Eylül 2023, ss. 380-92, doi:10.5281/zenodo.10478997.