[1]
H. . KAYA ve S. ARSLAN SELÇUK, “BİYOFİLİK TASARIM VE İYİLEŞTİREN MİMARLIK: SAĞLIK YAPILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”, EJONS, c. 2, sy 3, ss. 35–47, Eyl. 2018.