[1]
Y. YILMAZ ve R. BEHÇET, “Kütahya Zafer Havalimanını Kullanan Uçaklardan Kaynaklanan Emisyonlar”, EJONS, c. 8, sy 1, ss. 66–75, Mar. 2024.