USLU, T. ve ULCAY, S. (2023) “FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARININ ORIGANUM ONITES L. (İZMİR KEKİĞİ) BİTKİSİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ”, Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 7(3), ss. 380–392. doi: 10.5281/zenodo.10478997.