(1)
NAS, B. . SİİRT CAS EVLERİ MİMARİ İNCELEMESİ Ve BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN RESTORASYON ÖNERİLERİ. EJONS 2020, 4, 761-769.